Difference: UniversFosc_04ca (1 vs. 8)

Revision 808 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

4t pòster: Un univers en constant evolució

Pàgina principal de l'exposició

Changed:
<
<
Pòsters en: CA ES EN PT
<--DE PT IT-->
>
>
Pòsters en: CA ES EN PT IT
<--DE PT IT-->
 
04 Evolution ca 1000.jpg

Revision 705 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

4t pòster: Un univers en constant evolució

Pàgina principal de l'exposició

Changed:
<
<
Pòsters en: CA ES EN
<--DE PT IT-->
>
>
Pòsters en: CA ES EN PT
<--DE PT IT-->
 
04 Evolution ca 1000.jpg

Revision 627 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

4t pòster: Un univers en constant evolució

Pàgina principal de l'exposició

Changed:
<
<
Pòsters en: CA ES EN DE PT IT
>
>
Pòsters en: CA ES EN
<--DE PT IT-->
 
04 Evolution ca 1000.jpg

Revision 515 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

4t pòster: Un univers en constant evolució

Line: 11 to 11
  ENLLAÇOS:
Changed:
<
<
Cursos divulgatius per a un ampli públic que expliquen tant les nocions bàsiques de l'evolució i l'expansió de l'univers com una mica de la història de com es van construir els pilars de la teoria actual. Proposem 3 vídeos, però hi ha molts més per explorar. (Anglès, amb subtítols en diferents idiomes):
màxim Simulació cosmològica de l'evolució de l'univers
Evolució de la distribució de matèria durant tota la història de l'univers. Es pot veure com, a partir d'una distribució pràcticament uniforme, la matèria es va acumulant al voltant de petites sobredensitats i finalment es crea la xarxa còsmica i les galàxies. (Crèdit: Volker Springel)
Curs accelerat d'astronomia:
màxim The Big Bang
Gràcies a les observacions del desplaçament cap al vemell de les galàxies, podem dir que l'univers s'està expandint! Sabent que l'univers s'expandeix i la rapidesa de la seva expansió ens permet córrer el rellotge cap enrere 14 milions d'anys fins als principis de l'univers - fins una explosió
màxim A Brief History of the Universe
Gràcies a les meravelles de la física, els astrònoms poden traçar una línia de temps de la història de l'univers. En aquest vídeo Phil dóna una visió general dels primers minuts (sí, minuts) de la vida de l'univers. Va començar amb el Big Bang, quan l'Univers era molt dens i calent. Es va expandir i es va refredar, passant per diverses etapes en les que podrien formar diferents tipus de matèria. Es va sotmetre a una expansió extraordinàriament ràpida anomenada inflació...
màxim Dark Energy
La major part de l'univers està feta d'un factor misteriós que impregna l'espai: l'energia fosca. No sabem exactament el que és, però sí sabem que l'energia fosca accelera l'expansió de l'espai. Creiem que això significa que l'Univers s'expandirà per sempre...
>
>
màxim Simulació cosmològica de l'evolució de l'univers
Evolució de la distribució de matèria durant tota la història de l'univers. Es pot veure com, a partir d'una distribució pràcticament uniforme, la matèria es va acumulant al voltant de petites sobredensitats i finalment es crea la xarxa còsmica i les galàxies. (Crèdit: Volker Springel)
Curs accelerat d'astronomia:
Vídeos divulgatius per a un ampli públic que expliquen tant les nocions bàsiques de l'evolució i l'expansió de l'univers com una mica de la història de com es van construir els pilars de la teoria actual. Proposem 3 vídeos, però hi ha molts més per explorar. (Anglès, amb subtítols en diferents idiomes):
màxim The Big Bang
Gràcies a les observacions del desplaçament cap al vemell de les galàxies, podem dir que l'univers s'està expandint! Sabent que l'univers s'expandeix i la rapidesa de la seva expansió ens permet córrer el rellotge cap enrere 14 milions d'anys fins als principis de l'univers - fins una explosió
màxim A Brief History of the Universe
Gràcies a les meravelles de la física, els astrònoms poden traçar una línia de temps de la història de l'univers. En aquest vídeo Phil dóna una visió general dels primers minuts (sí, minuts) de la vida de l'univers. Va començar amb el Big Bang, quan l'Univers era molt dens i calent. Es va expandir i es va refredar, passant per diverses etapes en les que podrien formar diferents tipus de matèria. Es va sotmetre a una expansió extraordinàriament ràpida anomenada inflació...
màxim Dark Energy
La major part de l'univers està feta d'un factor misteriós que impregna l'espai: l'energia fosca. No sabem exactament el que és, però sí sabem que l'energia fosca accelera l'expansió de l'espai. Creiem que això significa que l'Univers s'expandirà per sempre...

Revision 415 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

4t pòster: Un univers en constant evolució

Line: 11 to 11
  ENLLAÇOS:
Changed:
<
<

màxim Cosmological simulation of universe evolution
Evolució de la distribució de matèria durant tota la història de l'univers. Es pot veure com, a partir d'una distribució pràcticament uniforme, la matèria es va acumulant al voltant de petites sobredensitats i finalment es crea la xarxa còsmica i les galàxies. (Crèdit: Volker Springel)
Crash Course Astronomy:
Cursos divulgatius per a un ampli públic que expliquen tant les nocions bàsiques de l'evolució i l'expansió de l'univers com una mica de la història de com es van construir els pilars de la teoria actual. Proposem 3 vídeos, però hi ha molts més per explorar. (Anglès, amb subtítols en diferents idiomes):

màxim The Big Bang
Gràcies a les observacions del desplaçament cap al vemell de les galàxies, podem dir que l'univers s'està expandint! Sabent que l'univers s'expandeix i la rapidesa de la seva expansió ens permet córrer el rellotge cap enrere 14 milions d'anys fins als principis de l'univers - fins una explosió
màxim A Brief History of the Universe
Gràcies a les meravelles de la física, els astrònoms poden traçar una línia de temps de la història de l'univers. En aquest vídeo Phil dóna una visió general dels primers minuts (sí, minuts) de la vida de l'univers. Va començar amb el Big Bang, quan l'Univers era molt dens i calent. Es va expandir i es va refredar, passant per diverses etapes en les que podrien formar diferents tipus de matèria. Es va sotmetre a una expansió extraordinàriament ràpida anomenada inflació...
màxim Dark Energy
La major part de l'univers està feta d'un factor misteriós que impregna l'espai: l'energia fosca. No sabem exactament el que és, però sí sabem que l'energia fosca accelera l'expansió de l'espai. Creiem que això significa que l'Univers s'expandirà per sempre...
>
>
Cursos divulgatius per a un ampli públic que expliquen tant les nocions bàsiques de l'evolució i l'expansió de l'univers com una mica de la història de com es van construir els pilars de la teoria actual. Proposem 3 vídeos, però hi ha molts més per explorar. (Anglès, amb subtítols en diferents idiomes):
màxim Simulació cosmològica de l'evolució de l'univers
Evolució de la distribució de matèria durant tota la història de l'univers. Es pot veure com, a partir d'una distribució pràcticament uniforme, la matèria es va acumulant al voltant de petites sobredensitats i finalment es crea la xarxa còsmica i les galàxies. (Crèdit: Volker Springel)
Curs accelerat d'astronomia:
màxim The Big Bang
Gràcies a les observacions del desplaçament cap al vemell de les galàxies, podem dir que l'univers s'està expandint! Sabent que l'univers s'expandeix i la rapidesa de la seva expansió ens permet córrer el rellotge cap enrere 14 milions d'anys fins als principis de l'univers - fins una explosió
màxim A Brief History of the Universe
Gràcies a les meravelles de la física, els astrònoms poden traçar una línia de temps de la història de l'univers. En aquest vídeo Phil dóna una visió general dels primers minuts (sí, minuts) de la vida de l'univers. Va començar amb el Big Bang, quan l'Univers era molt dens i calent. Es va expandir i es va refredar, passant per diverses etapes en les que podrien formar diferents tipus de matèria. Es va sotmetre a una expansió extraordinàriament ràpida anomenada inflació...
màxim Dark Energy
La major part de l'univers està feta d'un factor misteriós que impregna l'espai: l'energia fosca. No sabem exactament el que és, però sí sabem que l'energia fosca accelera l'expansió de l'espai. Creiem que això significa que l'Univers s'expandirà per sempre...

Revision 315 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

Changed:
<
<

2n pòster: Un univers en constant evolució

>
>

4t pòster: Un univers en constant evolució

  Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN DE PT IT

Changed:
<
<
04 Evolution ca 1000.jpg
>
>
04 Evolution ca 1000.jpg
 
Changed:
<
<
ENLLAÇOS:
>
>
ENLLAÇOS:

màxim Cosmological simulation of universe evolution
Evolució de la distribució de matèria durant tota la història de l'univers. Es pot veure com, a partir d'una distribució pràcticament uniforme, la matèria es va acumulant al voltant de petites sobredensitats i finalment es crea la xarxa còsmica i les galàxies. (Crèdit: Volker Springel)
Crash Course Astronomy:
Cursos divulgatius per a un ampli públic que expliquen tant les nocions bàsiques de l'evolució i l'expansió de l'univers com una mica de la història de com es van construir els pilars de la teoria actual. Proposem 3 vídeos, però hi ha molts més per explorar. (Anglès, amb subtítols en diferents idiomes):

màxim The Big Bang
Gràcies a les observacions del desplaçament cap al vemell de les galàxies, podem dir que l'univers s'està expandint! Sabent que l'univers s'expandeix i la rapidesa de la seva expansió ens permet córrer el rellotge cap enrere 14 milions d'anys fins als principis de l'univers - fins una explosió
màxim A Brief History of the Universe
Gràcies a les meravelles de la física, els astrònoms poden traçar una línia de temps de la història de l'univers. En aquest vídeo Phil dóna una visió general dels primers minuts (sí, minuts) de la vida de l'univers. Va començar amb el Big Bang, quan l'Univers era molt dens i calent. Es va expandir i es va refredar, passant per diverses etapes en les que podrien formar diferents tipus de matèria. Es va sotmetre a una expansió extraordinàriament ràpida anomenada inflació...
màxim Dark Energy
La major part de l'univers està feta d'un factor misteriós que impregna l'espai: l'energia fosca. No sabem exactament el que és, però sí sabem que l'energia fosca accelera l'expansió de l'espai. Creiem que això significa que l'Univers s'expandirà per sempre...

Revision 214 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
Un univers en constant evolució
>
>

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

2n pòster: Un univers en constant evolució

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN DE PT IT

04 Evolution ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

Revision 105 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
Un univers en constant evolució
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl