Difference: TransitMercuri11112019ca (11 vs. 12)

Revision 1204 Nov 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Trànsit de Mercuri, 11 de novembre de 2019

Line: 11 to 11
 
RETRANSMISSIÓ de l'esdeveniment des de ServiAstro. http://mercuri2019.ub.edu
Changed:
<
<
L'Institut de Ciències del Cosmos convoca una OBSERVACIÓ del trànsit amb sessió teòrica dirigida a públic general i a centres educatius. Inscripció tancada. GRUPS ACCEPTATS
>
>
L'Institut de Ciències del Cosmos convoca una OBSERVACIÓ del trànsit amb sessió teòrica dirigida a públic general i a centres educatius. Inscripció tancada. GRUPS DEFINITIUS
 

MAI S'HA DE MIRAR EL SOL DIRECTAMENT

Line: 47 to 47
  Activitats: REGISTRE TANCAT
Changed:
<
<
GRUPS ACCEPTATS
>
>
GRUPS DEFINITIUS
  L'Institut de Ciències del Cosmos proposa per als centres educatius i per al públic general les següents activitats:
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl