Difference: TelescopCatala (1 vs. 3)

Revision 329 Jul 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exhibition "Telescopi Assumpció Català" (in catalan)

Go to exhibitions

TelescopiCatala.jpg

Exposició que ret homenatge a Maria Assumpció Català, que va ser la primera professora numerària astrònoma a la universitat espanyola. El telescopi instal·lat a l’Observatori-Aula del Centre d’Observació de l’Univers (Àger, Montsec) duu el seu nom, essent així el primer telescopi amb el nom d’una dona en tot el territori espanyol

Exposició elaborada per els membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

Veure exposició

Característiques tècniques

Itinerància

Pòster

Pòster sobre el telescopi i l'exposició preparat per a la reunió de la SEA

META FILEATTACHMENT attachment="TelescopiCatala.jpg" attr="h" comment="" date="1454930932" name="TelescopiCatala.jpg" path="TelescopiCatala.jpg" size="1750244" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.pdf" attr="h" comment="" date="1465297925" name="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.pdf" path="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.pdf" size="247709" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="fulletexpo_Catala3_inc_cont.pdf" attr="h" comment="" date="1465298022" name="fulletexpo_Catala3_inc_cont.pdf" path="fulletexpo_Catala3_inc_cont.pdf" size="7283863" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.jpg" attr="h" comment="" date="1465299266" name="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.jpg" path="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.jpg" size="926013" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Poster_Cat_Sea_vert43g.pdf" attr="h" comment="" date="1469787418" name="Poster_Cat_Sea_vert43g.pdf" path="Poster_Cat_Sea_vert43g.pdf" size="165224" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Poster_Cat_Sea_2016.jpg" attr="h" comment="" date="1469787421" name="Poster_Cat_Sea_2016.jpg" path="Poster_Cat_Sea_2016.jpg" size="237947" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 207 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exhibition "Telescopi Assumpció Català" (in catalan)

Go to exhibitions

TelescopiCatala.jpg

Exposició que ret homenatge a Maria Assumpció Català, que va ser la primera professora numerària astrònoma a la universitat espanyola. El telescopi instal·lat a l’Observatori-Aula del Centre d’Observació de l’Univers (Àger, Montsec) duu el seu nom, essent així el primer telescopi amb el nom d’una dona en tot el territori espanyol

Exposició elaborada per els membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

Veure exposició

Característiques tècniques

Itinerància

Pòster

Pòster sobre el telescopi i l'exposició preparat per a la reunió de la SEA

META FILEATTACHMENT attachment="TelescopiCatala.jpg" attr="h" comment="" date="1454930932" name="TelescopiCatala.jpg" path="TelescopiCatala.jpg" size="1750244" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.pdf" attr="h" comment="" date="1465297925" name="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.pdf" path="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.pdf" size="247709" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="fulletexpo_Catala3_inc_cont.pdf" attr="h" comment="" date="1465298022" name="fulletexpo_Catala3_inc_cont.pdf" path="fulletexpo_Catala3_inc_cont.pdf" size="7283863" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.jpg" attr="h" comment="" date="1465299266" name="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.jpg" path="fulletexpo_Catala3_inc_cont_baixa.jpg" size="926013" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 108 Feb 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Exhibition "Telescopi Assumpció Català" (in catalan)

Go to exhibitions

TelescopiCatala.jpg

Exposició que ret homenatge a Maria Assumpció Català, que va ser la primera professora numerària astrònoma a la universitat espanyola. El telescopi instal·lat a l’Observatori-Aula del Centre d’Observació de l’Univers (Àger, Montsec) duu el seu nom, essent així el primer telescopi amb el nom d’una dona en tot el territori espanyol

Exposició elaborada per els membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

Veure exposició

Característiques tècniques

Itinerància

Pòster

Pòster sobre el telescopi i l'exposició preparat per a la reunió de la SEA

META FILEATTACHMENT attachment="TelescopiCatala.jpg" attr="h" comment="" date="1454930932" name="TelescopiCatala.jpg" path="TelescopiCatala.jpg" size="1750244" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl