Difference: SobrevolMercurica (6 vs. 7)

Revision 708 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HistoricNoticies"

Primer sobrevol de Mercuri en més de tres dècades

Line: 21 to 21
  La missió MESSENGER realitzarà tres sobrevols de Mercuri, el primer dels quals tindrà lloc avui mateix i l'últim el 29 de setembre de 2009; després, la sonda es situarà en òrbita entorn del menor dels planetes, a partir del 18 de març de 2011.
Changed:
<
<
Error: (1) can't find primer_sobrevol.jpg at /ServiAstro/SobrevolMercuri.WebHome
Diagrama del primer sobrevol de Mercuri, vist des de sobre del pol nord del planeta.
>
>
Diagrama del primer sobrevol de la sonda MESSENGER. Vista des del pol nord de Mercuri. La sonda s'aproximarà per la zona nocturna del planeta. Des del mateix moment de l'inici de la maniobra, es trobarà sobre les àrees desconegudes de Mercuri. La màxima aproximació tindrà lloc en latituds properes a l'equador.

Diagrama del primer sobrevol de Mercuri, vist des de sobre del pol nord del planeta.

  Al llarg d'aquest període, la sonda MESSENGER obtindrà imatges de gairebé la totalitat de la superfície de Mercuri - incloent la major part de les zones inexplorades per la Mariner 10 -, mesurarà la composició de la seva superfície, atmosfera i magnetosfera i portarà a terme mesures precises del seu camp gravitatori.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl