Difference: SobrevolMercurica (5 vs. 6)

Revision 608 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HistoricNoticies"

Primer sobrevol de Mercuri en més de tres dècades

Line: 16 to 16
 
Changed:
<
<
Imatge oficial del primer sobrevol de la sonda MESSENGER sobre Mercuri: un primer pla de la nau,        amb els panells solars estesos, i Mercuri al fons.
Primer sobrevol de Mercuri de la sonda MESSENGER
>
>
Imatge oficial del primer sobrevol de la sonda MESSENGER sobre Mercuri: un primer pla de la nau, amb els panells solars estesos, i Mercuri al fons.
Primer sobrevol de Mercuri de la sonda MESSENGER
 

La missió MESSENGER realitzarà tres sobrevols de Mercuri, el primer dels quals tindrà lloc avui mateix i l'últim el 29 de setembre de 2009; després, la sonda es situarà en òrbita entorn del menor dels planetes, a partir del 18 de març de 2011.

Changed:
<
<
Diagrama del primer sobrevol de la sonda MESSENGER. Vista des del pol nord de Mercuri. La sonda s'aproximarà per la zona nocturna del       planeta. Des del mateix moment de l'inici de la maniobra, es trobarà sobre les àrees desconegudes de Mercuri. La màxima aproximació tindrà       lloc en latituds properes a l'equador.
Diagrama del primer sobrevol de Mercuri, vist des de sobre del pol nord del planeta.
>
>
Error: (1) can't find primer_sobrevol.jpg at /ServiAstro/SobrevolMercuri.WebHome
Diagrama del primer sobrevol de Mercuri, vist des de sobre del pol nord del planeta.
  Al llarg d'aquest període, la sonda MESSENGER obtindrà imatges de gairebé la totalitat de la superfície de Mercuri - incloent la major part de les zones inexplorades per la Mariner 10 -, mesurarà la composició de la seva superfície, atmosfera i magnetosfera i portarà a terme mesures precises del seu camp gravitatori.
Line: 40 to 40
 
 1. Visualització dinàmica del primer sobrevol
 2. Animació del primer sobrevol i les operacions que està previst realitzar
Deleted:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="imatge_oficial.jpg" attr="h" comment="" date="1274365696" name="imatge_oficial.jpg" path="imatge_oficial.jpg" size="51257" stream="imatge_oficial.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp18204" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="primer_sobrevol.jpg" attr="h" comment="" date="1274365705" name="primer_sobrevol.jpg" path="primer_sobrevol.jpg" size="53821" stream="primer_sobrevol.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp18185" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="MercuryFlyby1PressKitFINAL_1_10_08.pdf" attr="h" comment="" date="1274365901" name="MercuryFlyby1PressKitFINAL_1_10_08.pdf" path="MercuryFlyby1PressKitFINAL_1_10_08.pdf" size="2109904" stream="MercuryFlyby1PressKitFINAL_1_10_08.pdf" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp18480" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1290447378" from="ServiAstro.SobrevolMercuri" to="ServiAstro.SobrevolMercurica"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl