Difference: ServiParticulesen (1 vs. 3)

Revision 327 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

ServiPartícules, un nou portal de divulgació de l'ICCUB

>
>

ServiPartícules, a new outreach portal from ICCUB

  banner lletres.png
Line: 10 to 11
 The aim is to help both the general public and the students and lecturers of primary and secondary education to broaden their knowledge on these fields of physics. To reach this, the portal aims to give more visibility to the amount of dissemination activities in which many members of the Institute of Cosmos Sciences are taking part, so that people can easily access to the materials they create.

To work as a good searching tool and to check resources, the content of the portal is categorized under areas and type of resource. According to the type, these are divided into three big areas: news, activities, and dissemination materials. The new website expands the former dissemination portal from the Experimental Group of Particle Physics of the UB Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) and completes the astronomy portal

Changed:
<
<
 ' ServiAstro'
>
>
' ServiAstro'
 from ICCUB and the Department of Quantum Physics and Astrophysics.

Revision 226 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiPartícules, un nou portal de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu
Changed:
<
<
L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física de Partícules de la UB 'Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica ' ServiAstro ' (serviastro.ub.edu).
>
>
Cosmology, gravitation, particle physics, atomic physics and nuclear physics are the topics to be treated in a disseminating way in the new portal of the Institute of Cosmos Sciences of the UB (ICCUB): ServiPartícules.
 
Changed:
<
<
ServiPartícules vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.
>
>
The aim is to help both the general public and the students and lecturers of primary and secondary education to broaden their knowledge on these fields of physics. To reach this, the portal aims to give more visibility to the amount of dissemination activities in which many members of the Institute of Cosmos Sciences are taking part, so that people can easily access to the materials they create.
 
Changed:
<
<
Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.

ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com a casos especials d'aquests tres grans bloc destaquen:

taller2019.jpg

Plana de l'activitat Taller de Física de Partícules 2019

L'activitat "Taller de Física de Partícules", allotjada antigament a lhc.cat. Aquesta activitat té un format especial i s'hi pot trobar tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, així com el seus materials complementaris, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes.

Plana del material exposició Investigadores en Física Nuclear

Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos, un altre cas remarcable dins servipartícules degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament. En el cas de les exposicions s'hi pot accedir tant des de la classificació de material com des de la d'activitat, on es troben les seves itineràncies. I es poden consultar tant el seu calendari d'itineràncies com les seves característiques tècniques, i s'hi poden descarregar els seus plafons en format digital.

Queden doncs ServiPart ícules i ServiAstro com els dos webs de divulgació de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica que confiem podran seguir mantenint l'èxit que fins ara ha tingut el servidor d'astronomia i augmentar-lo dia rera dia.
>
>
To work as a good searching tool and to check resources, the content of the portal is categorized under areas and type of resource. According to the type, these are divided into three big areas: news, activities, and dissemination materials. The new website expands the former dissemination portal from the Experimental Group of Particle Physics of the UB Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) and completes the astronomy portal  ' ServiAstro' from ICCUB and the Department of Quantum Physics and Astrophysics.

Revision 122 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

ServiPartícules, un nou portal de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu

L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física de Partícules de la UB 'Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica ' ServiAstro ' (serviastro.ub.edu).

ServiPartícules vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.

Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.

ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com a casos especials d'aquests tres grans bloc destaquen:

taller2019.jpg

Plana de l'activitat Taller de Física de Partícules 2019

L'activitat "Taller de Física de Partícules", allotjada antigament a lhc.cat. Aquesta activitat té un format especial i s'hi pot trobar tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, així com el seus materials complementaris, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes.

Plana del material exposició Investigadores en Física Nuclear

Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos, un altre cas remarcable dins servipartícules degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament. En el cas de les exposicions s'hi pot accedir tant des de la classificació de material com des de la d'activitat, on es troben les seves itineràncies. I es poden consultar tant el seu calendari d'itineràncies com les seves característiques tècniques, i s'hi poden descarregar els seus plafons en format digital.

Queden doncs ServiPart ícules i ServiAstro com els dos webs de divulgació de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica que confiem podran seguir mantenint l'èxit que fins ara ha tingut el servidor d'astronomia i augmentar-lo dia rera dia.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl