Difference: ServiParticulesca (1 vs. 2)

Revision 227 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiPartícules, un nou portal de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

Changed:
<
<
http://serviparticules.ub.edu
>
>
http://serviparticules.ub.edu
  L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física de Partícules de la UB 'Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica ' ServiAstro ' (serviastro.ub.edu).
Line: 23 to 23
 Plana de l'activitat Taller de Física de Partícules 2019
L'activitat "Taller de Física de Partícules", allotjada antigament a lhc.cat. Aquesta activitat té un format especial i s'hi pot trobar tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, així com el seus materials complementaris, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes.
Changed:
<
<
>
>
 Plana del material exposició Investigadores en Física Nuclear
Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos, un altre cas remarcable dins servipartícules degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament. En el cas de les exposicions s'hi pot accedir tant des de la classificació de material com des de la d'activitat, on es troben les seves itineràncies. I es poden consultar tant el seu calendari d'itineràncies com les seves característiques tècniques, i s'hi poden descarregar els seus plafons en format digital.

Revision 122 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

ServiPartícules, un nou portal de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu

L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física de Partícules de la UB 'Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica ' ServiAstro ' (serviastro.ub.edu).

ServiPartícules vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.

Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.

ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com a casos especials d'aquests tres grans bloc destaquen:

taller2019.jpg

Plana de l'activitat Taller de Física de Partícules 2019

L'activitat "Taller de Física de Partícules", allotjada antigament a lhc.cat. Aquesta activitat té un format especial i s'hi pot trobar tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, així com el seus materials complementaris, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes.

Plana del material exposició Investigadores en Física Nuclear

Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos, un altre cas remarcable dins servipartícules degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament. En el cas de les exposicions s'hi pot accedir tant des de la classificació de material com des de la d'activitat, on es troben les seves itineràncies. I es poden consultar tant el seu calendari d'itineràncies com les seves característiques tècniques, i s'hi poden descarregar els seus plafons en format digital.

Queden doncs ServiPart ícules i ServiAstro com els dos webs de divulgació de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica que confiem podran seguir mantenint l'èxit que fins ara ha tingut el servidor d'astronomia i augmentar-lo dia rera dia.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl