Difference: ServiParticules (1 vs. 6)

Revision 627 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiPartícules, a new outreach portal from ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu

Cosmology, gravitation, particle physics, atomic physics and nuclear physics are the topics to be treated in a disseminating way in the new portal of the Institute of Cosmos Sciences of the UB (ICCUB): ServiPartícules.

The aim is to help both the general public and the students and lecturers of primary and secondary education to broaden their knowledge on these fields of physics. To reach this, the portal aims to give more visibility to the amount of dissemination activities in which many members of the Institute of Cosmos Sciences are taking part, so that people can easily access to the materials they create.

To work as a good searching tool and to check resources, the content of the portal is categorized under areas and type of resource. According to the type, these are divided into three big areas: news, activities, and dissemination materials. The new website expands the former dissemination portal from the Experimental Group of Particle Physics of the UB Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) and completes the astronomy portal ' ServiAstro' from ICCUB and the Department of Quantum Physics and Astrophysics.

META FILEATTACHMENT attachment="Logo_serviparticules-05.png" attr="h" comment="" date="1542635670" name="Logo_serviparticules-05.png" path="Logo_serviparticules-05.png" size="89696" user="SurinyeOlarte" version="1"
Line: 10 to 10
 
META FILEATTACHMENT attachment="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" attr="h" comment="" date="1542710622" name="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" path="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" size="326045" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="exponuclears.jpg" attr="h" comment="" date="1542832860" name="exponuclears.jpg" path="exponuclears.jpg" size="371568" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="taller2019.jpg" attr="h" comment="" date="1542832861" name="taller2019.jpg" path="taller2019.jpg" size="453343" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="ICCUBdivulga_banner.png" attr="h" comment="" date="1543316900" name="ICCUBdivulga_banner.png" path="ICCUBdivulga_banner.png" size="265378" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="logo_serviparticules_sense_logos.png" attr="h" comment="" date="1543316900" name="logo_serviparticules_sense_logos.png" path="logo_serviparticules_sense_logos.png" size="73233" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 522 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiPartícules, a new outreach portal from ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu

Cosmology, gravitation, particle physics, atomic physics and nuclear physics are the topics to be treated in a disseminating way in the new portal of the Institute of Cosmos Sciences of the UB (ICCUB): ServiPartícules.

The aim is to help both the general public and the students and lecturers of primary and secondary education to broaden their knowledge on these fields of physics. To reach this, the portal aims to give more visibility to the amount of dissemination activities in which many members of the Institute of Cosmos Sciences are taking part, so that people can easily access to the materials they create.

To work as a good searching tool and to check resources, the content of the portal is categorized under areas and type of resource. According to the type, these are divided into three big areas: news, activities, and dissemination materials. The new website expands the former dissemination portal from the Experimental Group of Particle Physics of the UB Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) and completes the astronomy portal ' ServiAstro' from ICCUB and the Department of Quantum Physics and Astrophysics.

META FILEATTACHMENT attachment="Logo_serviparticules-05.png" attr="h" comment="" date="1542635670" name="Logo_serviparticules-05.png" path="Logo_serviparticules-05.png" size="89696" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 422 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

ServiPartícules, una nova plana de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu

L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física d'Altes Energies de la UB 'Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica ' ServiAstro ' (serviastro.ub.edu).

ServiPartícules vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.

Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.

ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com a casos especials d'aquests tres grans bloc destaquen:

taller2019.jpg

Plana de l'activitat Taller de Física de Partícules 2019

L'activitat "Taller de Física de Partícules", allotjada antigament a lhc.cat. Aquesta activitat té un format especial i s'hi pot trobar tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, així com el seus materials complementaris, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes.

Plana del material exposició Investigadores en Física Nuclear

Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos, un altre cas remarcable dins servipartícules degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament. En el cas de les exposicions s'hi pot accedir tant des de la classificació de material com des de la d'activitat, on es troben les seves itineràncies. I es poden consultar tant el seu calendari d'itineràncies com les seves característiques tècniques, i s'hi poden descarregar els seus plafons en format digital.

Queden doncs ServiPart ícules i ServiAstro com els dos webs de divulgació de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica que confiem podran seguir mantenint l'èxit que fins ara ha tingut el servidor d'astronomia i augmentar-lo dia rera dia.
>
>

ServiPartícules, a new outreach portal from ICCUB

banner lletres.png

http://serviparticules.ub.edu

Cosmology, gravitation, particle physics, atomic physics and nuclear physics are the topics to be treated in a disseminating way in the new portal of the Institute of Cosmos Sciences of the UB (ICCUB): ServiPartícules.

The aim is to help both the general public and the students and lecturers of primary and secondary education to broaden their knowledge on these fields of physics. To reach this, the portal aims to give more visibility to the amount of dissemination activities in which many members of the Institute of Cosmos Sciences are taking part, so that people can easily access to the materials they create.

To work as a good searching tool and to check resources, the content of the portal is categorized under areas and type of resource. According to the type, these are divided into three big areas: news, activities, and dissemination materials. The new website expands the former dissemination portal from the Experimental Group of Particle Physics of the UB Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) and completes the astronomy portal ' ServiAstro' from ICCUB and the Department of Quantum Physics and Astrophysics.

 
META FILEATTACHMENT attachment="Logo_serviparticules-05.png" attr="h" comment="" date="1542635670" name="Logo_serviparticules-05.png" path="Logo_serviparticules-05.png" size="89696" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" path="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" size="1049224" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 321 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiPartícules, una nova plana de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

Changed:
<
<
http://serviparticules.ub.edu
>
>
http://serviparticules.ub.edu
 
Changed:
<
<
L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou portal amplia l'antic Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia ServiAstro (serviastro.ub.edu).
>
>
L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física d'Altes Energies de la UB 'Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC' (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica ' ServiAstro ' (serviastro.ub.edu).
 
Changed:
<
<
* ServiPartícules * vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.
>
>
ServiPartícules vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.
 
Changed:
<
<
Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.
>
>
Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.
 
Changed:
<
<
ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com activitat destacada en el portal hi podem trobar el "Taller de Física de Partícules", amb tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, i també amb tot el seu material complementari, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes. Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos tenen un gran pes en el web, degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament.
>
>
ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com a casos especials d'aquests tres grans bloc destaquen:
 
Changed:
<
<
L'èxit que té ServiAstro des de fa molts anys ha servit per
>
>

taller2019.jpg

Plana de l'activitat Taller de Física de Partícules 2019

L'activitat "Taller de Física de Partícules", allotjada antigament a lhc.cat. Aquesta activitat té un format especial i s'hi pot trobar tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, així com el seus materials complementaris, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes.

Plana del material exposició Investigadores en Física Nuclear

Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos, un altre cas remarcable dins servipartícules degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament. En el cas de les exposicions s'hi pot accedir tant des de la classificació de material com des de la d'activitat, on es troben les seves itineràncies. I es poden consultar tant el seu calendari d'itineràncies com les seves característiques tècniques, i s'hi poden descarregar els seus plafons en format digital.

Queden doncs ServiPart ícules i ServiAstro com els dos webs de divulgació de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica que confiem podran seguir mantenint l'èxit que fins ara ha tingut el servidor d'astronomia i augmentar-lo dia rera dia.
 
META FILEATTACHMENT attachment="Logo_serviparticules-05.png" attr="h" comment="" date="1542635670" name="Logo_serviparticules-05.png" path="Logo_serviparticules-05.png" size="89696" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" path="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" size="1049224" user="SurinyeOlarte" version="1"
Line: 22 to 37
 
META FILEATTACHMENT attachment="trapeziArees.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="trapeziArees.jpg" path="trapeziArees.jpg" size="67423" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="icones_arees.png" attr="h" comment="" date="1542709874" name="icones_arees.png" path="icones_arees.png" size="364156" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" attr="h" comment="" date="1542710622" name="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" path="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" size="326045" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="exponuclears.jpg" attr="h" comment="" date="1542832860" name="exponuclears.jpg" path="exponuclears.jpg" size="371568" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="taller2019.jpg" attr="h" comment="" date="1542832861" name="taller2019.jpg" path="taller2019.jpg" size="453343" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 220 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

ServiPart ícules, una nova plana de divulgació de l'ICCUB

>
>

ServiPartícules, una nova plana de divulgació de l'ICCUB

 
Changed:
<
<
banner lletres.png
>
>
banner lletres.png
 
Changed:
<
<
L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, Servipartícules (serviparticules.ub.edu), dedicada a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou portal amplia l'antic Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia ServiAstro (serviastro.ub.edu).
>
>
http://serviparticules.ub.edu
 
Changed:
<
<
Servipartícules pretén ésser una eina de cerca de recursos de divulgació que pugui ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física. La estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees i per tipus de recurs, per tal de facilitar al màxim les consultes. Notícies, activitats i material de divulgació són els tres grans blocs en que es classifiquen el tipus continguts i que es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca.
>
>
L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, ServiPartícules (serviparticules.ub.edu), dedicat a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou portal amplia l'antic Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia ServiAstro (serviastro.ub.edu).
 
Changed:
<
<
Destaca en el portal el "Taller de Física de Partícules", amb tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, i també amb el material complementari, que va des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes. Les exposicions itinerants també tenen un gran pes en el web, degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva gran demanda des dels centres culturals i d'ensenyament.
>
>
* ServiPartícules * vol ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos i fent accessible el material que produeixen.
 
Changed:
<
<
Amb aquest web es pretén també donar més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos per tal que el públic les tingui presents i hi pugui accedir.
>
>
Per tal de funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos l'estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees, per tipus de recurs, essent possible la cerca per qualsevol de les dues categories o per una combinació de les dues. Segons el tipus, els continguts es classifiquen en tres grans blocs: notícies, activitats i material de divulgació. Aquests a la vegada es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca encara més.
 
Changed:
<
<
El èxit que durant molts anys ha tingut ServiAstro
>
>
ICONES SERVIPARTICULES.jpg
Com activitat destacada en el portal hi podem trobar el "Taller de Física de Partícules", amb tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, i també amb tot el seu material complementari, des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes. Les exposicions itinerants del Institut de Ciències del Cosmos tenen un gran pes en el web, degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva constant demanda des dels centres culturals i d'ensenyament.

L'èxit que té ServiAstro des de fa molts anys ha servit per

 
META FILEATTACHMENT attachment="Logo_serviparticules-05.png" attr="h" comment="" date="1542635670" name="Logo_serviparticules-05.png" path="Logo_serviparticules-05.png" size="89696" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" path="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" size="1049224" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="banner_lletres.png" attr="h" comment="" date="1542635671" name="banner_lletres.png" path="banner_lletres.png" size="202412" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="icones_arees_transp.png" attr="h" comment="" date="1542635671" name="icones_arees_transp.png" path="icones_arees_transp.png" size="326239" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="trapeziArees.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="trapeziArees.jpg" path="trapeziArees.jpg" size="67423" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="icones_arees.png" attr="h" comment="" date="1542709874" name="icones_arees.png" path="icones_arees.png" size="364156" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" attr="h" comment="" date="1542710622" name="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" path="ICONES_SERVIPARTICULES.jpg" size="326045" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 119 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

ServiPart ícules, una nova plana de divulgació de l'ICCUB

banner lletres.png

L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB estrena nou portal de divulgació, Servipartícules (serviparticules.ub.edu), dedicada a les àrees de Cosmologia, Gravitació, Física de Partícules, Atòmica i Nuclear. Aquest nou portal amplia l'antic Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC (lhc.cat) i complementa el servidor d'astronomia ServiAstro (serviastro.ub.edu).

Servipartícules pretén ésser una eina de cerca de recursos de divulgació que pugui ajudar tant a públic general com a estudiants i professors de primària i secundària a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física. La estructura del portal segueix dues classificacions, per àrees i per tipus de recurs, per tal de facilitar al màxim les consultes. Notícies, activitats i material de divulgació són els tres grans blocs en que es classifiquen el tipus continguts i que es subdivideixen en diferents subtipus que permeten afinar la cerca.

Destaca en el portal el "Taller de Física de Partícules", amb tota la informació sobre l'edició actual i el recull de les anteriors, i també amb el material complementari, que va des de vídeos a diapositives de les presentacions passant per planes web externes, material gràfic editat o maquetes. Les exposicions itinerants també tenen un gran pes en el web, degut a l'èxit del que gaudeixen des de fa temps i a la seva gran demanda des dels centres culturals i d'ensenyament.

Amb aquest web es pretén també donar més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en les que estan participant els membres de l'Instiut de Ciències del Cosmos per tal que el públic les tingui presents i hi pugui accedir.

El èxit que durant molts anys ha tingut ServiAstro

META FILEATTACHMENT attachment="Logo_serviparticules-05.png" attr="h" comment="" date="1542635670" name="Logo_serviparticules-05.png" path="Logo_serviparticules-05.png" size="89696" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" path="cartellPresServiparticules2018_A3_B.jpg" size="1049224" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="banner_lletres.png" attr="h" comment="" date="1542635671" name="banner_lletres.png" path="banner_lletres.png" size="202412" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="icones_arees_transp.png" attr="h" comment="" date="1542635671" name="icones_arees_transp.png" path="icones_arees_transp.png" size="326239" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="trapeziArees.jpg" attr="h" comment="" date="1542635671" name="trapeziArees.jpg" path="trapeziArees.jpg" size="67423" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl