Difference: ServiAstroca (1 vs. 4)

Revision 412 Apr 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiAstro

Changed:
<
<

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (FQA) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

>
>

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia de l'Institut de Ciències del Cosmos i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (FQA) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

Revision 307 Apr 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiAstro

Changed:
<
<

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament de Física Quàntica i Astronomia de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (FQA) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

>
>

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (FQA) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

Revision 207 Mar 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

ServiAstro

Changed:
<
<

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM) de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (DAM) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

>
>

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament de Física Quàntica i Astronomia de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (FQA) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

Revision 106 Feb 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

ServiAstro

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM) de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (DAM) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl