Difference: SergioSGaiaca ( vs. 1)

Revision 116 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Sergio Soria: "Gaia i l'univers invisible"

Gaia-gal rgb.jpg

A càrrec de: Sergio Soria

Data/Hora: 17-11-2016/ 19:00

Lloc: Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan d'Espí

Marc: cicle de conferències de la setmana de la ciència

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl