Difference: SanahujaSabadell050417ca ( vs. 1)

Revision 106 Apr 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

B. Sanahuja: "Temps espacial i activitat solar: oratges de plasma i tempestes de radiació"

Xerrades
Activitats

màxim

A càrrec de: Blai Sanahuja

Data: 05/04/2017

Hora: 20:00

Lloc: Agrupació Astronòmica de Sabadell

Entrada lliure

Resum:

Minimitzar l'abast dels efectes socials, industrials i econòmics, causats per l'activitat solar diària, és un repte important per agències espacials i governs. En temps espacial, «alerta», «prevenció» i «predicció» de les tempestes de radiació solar i de les tempestes geomagnètiques són paraules clau. Repassarem quins són aquestes efectes i alteracions, el seu abast, i quins fenòmens solars i heliosfèrics els indueixen.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl