Difference: SRibasSeaXXVca (1 vs. 4)

Revision 410 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

S.J. Ribas: "La contaminació lumínica, el cantó fosc de l'univers"

Xerrades

Revision 319 Dec 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

S.J. Ribas: "La contaminació lumínica, el cantó fosc de l'univers"

Xerrades

Line: 25 to 25
 La introducció de l'enllumenat artificial a les nostres vides va suposar un gran canvi i un avenç destacat en el desenvolupament de diverses activitats però no tot ha estat positiu. La llum artificial té un 'cantó fosc' amb moltes ramificacions que s'escapen més enllà de l'afectació en les observacions astronòmiques i que arriben fins a la nostra vida quotidiana o la nostra salut. Veurem quins són els efectes més rellevants i també com podem avaluar la qualitat del cel del nostre territori i que hi podem fer nosaltres per ajudar a reduir-la.

Web: Web del XXV aniversari de la SEA

Added:
>
>
Foto1.JPG Foto2.JPG Foto3.JPG

Revision 216 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

S.J. Ribas: "La contaminació lumínica, el cantó fosc de l'univers"

Xerrades

Line: 18 to 18
  Context: Celebració del 25è Aniversari de la Sociedad Española de Astronomía (SEA)
Changed:
<
<
Lloc: A22G Aulari de la facultat de física,Universitat de Barcelona

>
>
Lloc: A22G Aulari de la facultat de física,Universitat de Barcelona

Cartell 


Resum:

Revision 115 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

S.J. Ribas: "La contaminació lumínica, el cantó fosc de l'univers"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

ContLlum SEAXXV.jpg

-

A càrrec de: Salvador J. Ribas (Director del Centre d’Observació de l’Univers (Montsec), col·laborador de l’ICCUB)

Data: 15/12/2017

Hora: 12:45

Context: Celebració del 25è Aniversari de la Sociedad Española de Astronomía (SEA)

Lloc: A22G Aulari de la facultat de física,Universitat de BarcelonaResum:

La introducció de l'enllumenat artificial a les nostres vides va suposar un gran canvi i un avenç destacat en el desenvolupament de diverses activitats però no tot ha estat positiu. La llum artificial té un 'cantó fosc' amb moltes ramificacions que s'escapen més enllà de l'afectació en les observacions astronòmiques i que arriben fins a la nostra vida quotidiana o la nostra salut. Veurem quins són els efectes més rellevants i també com podem avaluar la qualitat del cel del nostre territori i que hi podem fer nosaltres per ajudar a reduir-la.

Web: Web del XXV aniversari de la SEA

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl