Difference: ResumMes (22 vs. 23)

Revision 2321 Dec 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 Documento sin título
Line: 13 to 13
 Tallers
  • Taller: "Experiments de Física 2018"; (22/01/2018-02/02/2018). Organitza: Facultat de Física. Coordinador: J.M. Solanes. "Taller d'observació del Sol i Cambra de boira": Monitors: N. Bellomo, J. L. Bernal, A.Castro, E. Molina, D Pacheco, N. Torres. Facultat de Física UB (Barcelona).

  • Taller: "Període inscripció "Taller de Física de Partícules 2018""; (22/01/2018-28/01/2018). Organitza: ICCUB. Emmarcat dins la masterclass internacional "Hands on Particle Physics". Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Física. Facultat de Física UB (Barcelona).

Added:
>
>
Exposicions:

 
Changed:
<
<
ACTIVITATS PREVISTES (desembre 2017)

>
>
ACTIVITATS REALITZADES (desembre 2017)

  Xerrades i tallers
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl