Difference: ResumMes (21 vs. 22)

Revision 2205 Dec 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 Documento sin título
Line: 8 to 8
  ICCUB-FQA
Added:
>
>
ACTIVITATS PREVISTES (gener 2018)

Tallers
  • Taller: "Experiments de Física 2018"; (22/01/2018-02/02/2018). Organitza: Facultat de Física. Coordinador: J.M. Solanes. "Taller d'observació del Sol i Cambra de boira": Monitors: N. Bellomo, J. L. Bernal, A.Castro, E. Molina, D Pacheco, N. Torres. Facultat de Física UB (Barcelona).

  • Taller: "Període inscripció "Taller de Física de Partícules 2018""; (22/01/2018-28/01/2018). Organitza: ICCUB. Emmarcat dins la masterclass internacional "Hands on Particle Physics". Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Física. Facultat de Física UB (Barcelona).

 ACTIVITATS PREVISTES (desembre 2017)

Xerrades i tallers

Changed:
<
<
>
>
 Ràdio, TV i premsa escrita
Changed:
<
<
>
>
 Exposicions:
Line: 42 to 46
 
Added:
>
>
Vídeos
 Exposicions:
  • Viatge cap a l'univers fosc.
    • 27/10/2017-06/11/2017, Vestíbul de Martí i Franquès, Facultat de Física i Facultat de Química de la UB.
Line: 60 to 66
  Xerrades i tallers
Changed:
<
<
  • Acte; (16/11/2017), Facultat de Física:
>
>
  • Acte; (16/10/2017), Facultat de Física:
  Xerrades a centres educatius
Changed:
<
<
>
>
 Ràdio, TV i premsa escrita
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl