Difference: RecursosUniversitatca (5 vs. 6)

Revision 611 Mar 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="RecursosEducatius"
Line: 8 to 8
  Tornar
Deleted:
<
<
 
Deleted:
<
<
 

Line: 21 to 17
 

Deleted:
<
<

  • Recull del consorci Astroweb als Estats Units d'Amèrica.
 

Line: 50 to 42
 
  • Astro 162 : estrelles, galàxies i cosmologia (tractament descriptiu però ben il·lustrat).
Changed:
<
<
  • CLEA : pràctiques d'astronomia per ordinador.
>
>
  • CLEA : pràctiques d'astronomia per ordinador.
 
  • Astronomy Hypertextbook : Llibre en hipertext de la Universitat d'Oregon sobre astronomia. Inclou un laboratori interactiu de física amb applets de Java.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl