Difference: RJimenez06052017ca (3 vs. 4)

Revision 402 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

R. Jimenez: "¿Comprendemos cómo funciona el Universo?"

Xerrades

Line: 24 to 24
 La Cosmologia ha experimentat una revolució en els últims 20 anys. Ara podem descriure tot l'Univers conegut amb només sis nombres. Però descriure no és el mateix que comprendre. Encara no entenem perquè l'Univers és com és i perquè hi ha els components energètics que mesurem. En aquesta conferència es descriurà l'estat actual del nostre coneixement de l'Univers i les perspectives per entendre-ho que s'obren amb els nous experiments ara en marxa.

Raul Jimenez

Changed:
<
<
Professor ICREA de Cosmologia a l'ICCUB (IEEC-UB) de la Universitat de Barcelona i professor visitant de la Royal Society a l’Imperial College de Londres. La seva àrea de recerca és la sosmologia i la física fonamental i ha estat pioner en l’ús de la cosmologia per entendre les lleis fonamentals de la natura.
>
>
Professor ICREA de Cosmologia a l'ICCUB (IEEC-UB) de la Universitat de Barcelona i professor visitant de la Royal Society a l’Imperial College de Londres. La seva àrea de recerca és la cosmologia i la física fonamental i ha estat pioner en l’ús de la cosmologia per entendre les lleis fonamentals de la natura.

Edició 2018

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl