Difference: RJimenez06052017ca (2 vs. 3)

Revision 303 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

R. Jimenez: "¿Comprendemos cómo funciona el Universo?"

Xerrades

màxim
Changed:
<
<
A càrrec de: Raul Jimenez
>
>
A càrrec de: Raul Jimenez - (ICCUB (IEEC-UB))
  Data: 6/05/2017
Line: 19 to 19
  Organitza: Agrupació Astronòmica de Terrassa- Planeta da Vinci
Changed:
<
<
Web: http://www.planetadavinci.com/XJornadas/Programacio_10Jornades2.pdf

Resum:>
>

Web: http://www.planetadavinci.com/XJornadas/Programacio_10Jornades2.pdf
Resum:  La Cosmologia ha experimentat una revolució en els últims 20 anys. Ara podem descriure tot l'Univers conegut amb només sis nombres. Però descriure no és el mateix que comprendre. Encara no entenem perquè l'Univers és com és i perquè hi ha els components energètics que mesurem. En aquesta conferència es descriurà l'estat actual del nostre coneixement de l'Univers i les perspectives per entendre-ho que s'obren amb els nous experiments ara en marxa.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl