Difference: REstalellaAASCV2018ca (1 vs. 3)

Revision 307 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

R. Estalella: "Els astrònoms només treballen de nit?"

Xerrades

Revision 230 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

R. Estalella: "Els astrònoms només treballen de nit?"

Xerrades

Line: 24 to 24
 


Resum:Added: >
> La imatge tòpica d'un astrònom és la d'una persona que treballa sol, de nit, observant per un telescopi. Com tots els tòpics, és una imatge molt allunyada de la realitat. Els astrònoms no ens dediquem només a observar, ni ho fem en solitari, ni ho fem sempre de nit. N'hi ha fins i tot que no observen mai (els "teòrics"). La resta d'astrònoms (els "observacionals") dediquem només una petita fracció del temps a observar. En aquesta xerrada donaré exemples del treball dels astrònoms, tant teòrics com observacionals i de tot el procés d'un projecte de recerca d'astronomia, des de la idea inicial, fins a la difusió del resultats obtinguts.  Web

Revision 129 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

R. Estalella: "Els astrònoms només treballen de nit?"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

NitDia.jpg


A càrrec de: Robert Estalella [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 14/06/2018

Hora: 20:00-21:30

Context: cicle 'L'astrofísica i el cosmos'

Lloc: Museu de Sant Cugat

Resum:

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl