Difference: PortellLuriSonarca (1 vs. 2)

Revision 122 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

J. Portell i X. Luri: "Sónar Calling GJ273b"

Astronomia a al ràdio i a la TV

màxim

21/11/2017

Els investigadors del ICCUB, Jordi Portell i Xavier Luri, parlen sobre la iniciativa del Sónar Festiva d'enviar música a l'espai.

Al programa "Estat de Gràcia" de Catalunya ràdio. MINUT:10:47

* Enllaç amb el programa*

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl