Difference: Physis2018ca (1 vs. 2)

Revision 221 May 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

L'astronomia a Physis 2018

Cursos

Revision 122 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

L'astronomia a Physis 2018

Cursos


Activitats d'astronomia al campus d'estiu Physis 2018 (18-22 juny de 2018):

fisica physis16.jpg

Conferències plenàries:

- Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teoría del Todo (18/06/2018)

a càrrec de: Dr. Roberto Emparan

- La vida a l'oceà còsmic (22/06/2018)

a càrrec de: Dr.Josep M Solanes

Lloc:Sala de graus antiga

Hora: de 9:30 a 10:30Activitats pràctiques:

"Astronomia: explorant l'univers"

Guiades per Nicola Bellomo, Alfred Castro i Pau Ramos

Dia/Hora: de dilluns a divendres, d'11.00 a 13.30 hores

Lloc: Laboratoris facultat de física

Resum

La física (del grec "physis", que significa natura) estudia els fenòmens naturals de tota mena, des de les partícules subatòmiques fins a la formació i l'evolució de l'univers. La física és per tant, a la base de qualsevol disciplina científica o tecnològica.

Amb l'objectiu d'apropar aquesta ciència fonamental als estudiants preuniversitaris, la facultat de Física de la Universitat de Barcelona organitza el seu habitual Campus d'Estiu de Física "Physis" per a estudiants de 1r de Batxillerat.

Descripció

Physis 2018 consta de cinc sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació plenàries i realitzen pràctiques amb participació activa en grups reduïts dins els laboratoris del nostre centre. Totes les activitats programades aborden temes de màxima actualitat dels camps de la meteorologia i climatologia, astrofísica i cosmologia, partícules elementals, relativitat, quàntica, nous materials, superconductivitat, estat sòlid, tecnologia electrònica, etc

El programa del campus es desenvolupat de forma exclusiva per professorat dels diferents departaments i instituts de recerca de la Facultat de Física de la UB, sota la coordinació de l’equip deganal.

Un cop finalitzat el campus s’entregarà als assistents un diploma acreditatiu de la seva participació.

Destinataris

Estudiants de primer de batxillerat (els alumnes han d'haver cursat i aprovat 1r de batxillerat durant el curs 2017-2018)

Places

L'activitat està limitada a 90 places.

En cas de que el nombre d'inscripcions superi amb escreig aquesta xifra, se seleccionaran els estudiants en funció del seu expedient acadèmic, parant especial atenció a les qualificacions obtingudes en les assignatures de caire científic i tecnològic.

Calendari i horaris

Preinscripció: del 3 al 30 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Publicació del llistat d'admesos: 4 de juny de 2018.

Pagament de la inscripció: entre el 2 i el 12 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Durada: del 18 al 22 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Horari de les conferències plenàries: de dilluns a divendres, de 9.30 a 10.30 hores.

Lloc: Sala de Graus antiga.

Descans: de 10.30 a 11 hores

Horari de les sessions pràctiques: de dilluns a divendres, d'11 a 13.30 hores.

Lloc: diversos laboratoris del centre.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl