Difference: PerSeides2016ca (2 vs. 3)

Revision 323 Aug 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Persèids 2016

màxim
Line: 34 to 34
 Les plujes es poden observar a ull nu. Per trobar el radiant que es situa a la constel·lació de Perseu, és millor encarar-vos cap al nord i aleshores mirar una mica cap a l'est (mapa). Tot i amb això però es poden veure en qualsevol part del cel. Recordeu que per observar ve els estels cal anar a un punt allunyat de fonts de llum. És aconsellable portar una estora per jeure al terra còmodament i roba d'abric per si esteu una estona llarga.

màxim
mapa on podeu veure situat el radiant per a una localitat de Catalunya a les 23:00 del 11/08/2016
Added:
>
>

Persèids a la ràdio

màxim
Astronomia a la ràdio
"Persèids 2016"
J.M. Carrasco, "El matí de Ràdio 4"
11/08/2016
 

Envian's fotografies

Si fas fotografies als Persèids i ens les vols enviar te les publicarem Serviastro. Només cal que ens enviis la fotografia amb les característiques tècniques del dispositiu que has utilitzat, el teu nom i el lloc, data i hora des d'on estan fetes.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl