Difference: ParedesSabadell2018en ( vs. 1)

Revision 110 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

J.M. Paredes: "L'univers de raigs gamma"

Talks

Talks in educative centres

Confer 07 febrer 310.jpg

-
-

By: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB [IEEC-UB]))

Date: 07/02/2018

Time: 20:00

Context:-

Place: Agrupació Astronòmica de Sabadell

Abstract:

Fins l'any 1932, el coneixement de l'Univers s'havia basat en observacions òptiques. El desenvolupament científic i tecnològic al llarg del segle XX ha permès poder observar-lo en tot l'espectre electromagnètic, estenent la finestra observacional d’ones ràdio a raigs gamma i s’han descobert els quàsars, les erupcions de raigs gamma (GRBs) o la radiació de fons de microones. Ens centrarem en la part de l’espectre més energètica i més jove, els raigs gamma.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl