Difference: OposicioJupiter2007ca (4 vs. 5)

Revision 526 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2007"
Deleted:
<
<
<--  
-->

Català Castellano English

 

Oposició de Júpiter (nit del 5 al 6 de juny de 2007)

Tornar

Line: 18 to 11
 
  • En l'època d'oposició, el planeta es troba a la posició més propera a la Terra.
  • En l'època d'oposició, la llum del Sol reflexada pel planeta que arriba a la Terra és màxima, de manera que se'l veu més brillant que en qualsevol altra ocasió, com a conseqüència de la proximitat entre els dos planetes.
Changed:
<
<
Visió de Júpiter per la sonda Cassini-Huygens
Imatge de Júpiter presa per la sonda Cassini-Huygens el 30 de gener de 2001.
Cortesia: NASA
>
>
Visió de Júpiter per la sonda Cassini-Huygens
Imatge de Júpiter presa per la sonda Cassini-Huygens el 30 de gener de 2001.
Cortesia: NASA
 

Les oposicions planetàries

Anomenem oposició a la posició que ocupa un planeta superior (els que estan més allunyats del Sol que la pròpia Terra: Mart, Júpiter, Saturn,...) quan es troba exactament a 180º de longitud eclíptica, mesurant des del Sol; és a dir, quan està precisament sobre el pla perpendicular a l'eclíptica (pla de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol) que conté el centre del Sol i el de la Terra. És necessari parlar d'aquest pla, i no pot dir-se senzillament la recta que uneix els centres de la Terra i el Sol, perquè les òrbites dels planetes no són exactament sobre el mateix pla (veieu el segon diagrama).

Changed:
<
<
Diagrama d'una oposició, vista per sobre del pla de l'eclíptica
Diagrama d'una oposició, vist des d'una posició per sobre del pla de l'eclíptica.
Cortesia: Viquipèdia francesa
>
>
Diagrama d'una oposició, vista per sobre del pla de l'eclíptica
Diagrama d'una oposició, vist des d'una posició per sobre del pla de l'eclíptica.
Cortesia: Viquipèdia francesa
  Només els planetes superiors poden situar-se en el que s'anomena oposició. Els planetes inferiors (els més propers al Sol que nosaltres: Mercuri i Venus) també poden trobar-se en posicions destacades, anomenades conjuncions superior i inferior i màximes elongacions, tal com s'explica en l'article publicat a Serviastro en ocasió de la màxima elongació est de Venus del 29 de març de 2004.
Changed:
<
<

Diagrama d'una òrbita planetària, comparada amb la pròpia eclíptica
Diagrama d'una òrbita planetària i la comparació amb l'eclíptica.
Cortesia: Asociación Larense de Astronomía

>
>

Diagrama d'una òrbita planetària, comparada amb la pròpia eclíptica
Diagrama d'una òrbita planetària i la comparació amb l'eclíptica.
Cortesia: Asociación Larense de Astronomía

 

Galeria d'imatges:

Line: 35 to 28
 Tornar
<-- Final del cos -->

Logotip de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya Escut del Ministeri d'Educació i Ciència

Added:
>
>
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290771602" from="ServiAstro.OposicioJupiter2007" to="ServiAstro.OposicioJupiter2007ca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl