Difference: OfertaFeinaDivulgacioICCUB2019 ( vs. 1)

Revision 127 Aug 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Oferta de feina

Suport en les tasques de divulgació científica de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)


Places ofertades: 1
Contacte: secretaria@icc.ub.edu
Durada del contracte: del 15 de setembre fins el 31 d'octubre.


1. Funció del treball:

Donar suport a la Secretaria Científica i l'equip de divulgació en la difusió de les activitats de l'ICCUB i gestió de continguts d'una nova pàgina web de divulgació.

2. Funcions genèriques:

Organitzar, fer difusió i participar ocasionalment en les activitats divulgatives de l'ICCUB Editar continguts a la web de divulgació http://serviastro.am.ub.edu/twiki/bin/view/ServiAstro/ 3. Requisits:

Dinamisme i iniciativa en la resolució de problemes Capacitat d'organització i de priorització de tasques Nivell d'anglès suficient per poder-se comunicar correctament a nivell oral i per correu Informàtica a nivell d'usuari: Office, navegació web i correu electrònic.

4. Mèrits addicionals

Coneixements en l'elaboració de pàgines web i gestors de continguts Coneixements en editors gràfics Coneixements en bases de dades Estudis i Formació: llicenciat, diplomat o estudis de grau, preferentment el Grau de Física Experiència en l'àmbit de divulgació científica Màster en comunicació/divulgació científica

5. Condicions de l'oferta

  • Jornada laboral: 26 hores setmanals
  • Sou brut mensual: 940€ aproximadament
  • Tipus de contracte: Obra i Servei

Durada del contracte: del 15 de setembre fins el 31 d'octubre.

Si esteu interessats en l'oferta, podeu enviar una carta d'interès i un CV a secretaria@icc.ub.edu

META FILEATTACHMENT attachment="anunci_feina_laclerch-300x201.png" attr="h" comment="" date="1566909690" name="anunci_feina_laclerch-300x201.png" path="anunci_feina_laclerch-300x201.png" size="99852" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="empleo_cartel_2.jpg_1598223898.jpg" attr="h" comment="" date="1566910276" name="empleo_cartel_2.jpg_1598223898.jpg" path="empleo_cartel_2.jpg_1598223898.jpg" size="80532" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="joboffer600.jpg" attr="h" comment="" date="1566910276" name="joboffer600.jpg" path="joboffer600.jpg" size="43670" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl