Difference: OcultacioSaturn2007ca (1 vs. 5)

Revision 508 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2007"

Ocultació de Saturn del 22 de maig de 2007

Line: 6 to 6
  Tornar
Changed:
<
<
El dia 22 de maig va produir-se l'ocultació de Saturn per la Lluna: el disc de la Lluna, que estava gairebé en quart creixent, va passar per davant del planeta dels anells, tapant-lo per als observadors terrestres. En concret, a Barcelona es va produir entre les 19:37 TU , moment en el qual el planeta va desaparèixer darrera la Lluna, i les 20:35 TU , moment en el qual va reaparèixer, a l'altre costat del nostre satèl·lit.
>
>
El dia 22 de maig va produir-se l'ocultació de Saturn per la Lluna: el disc de la Lluna, que estava gairebé en quart creixent, va passar per davant del planeta dels anells, tapant-lo per als observadors terrestres. En concret, a Barcelona es va produir entre les 19:37 TU , moment en el qual el planeta va desaparèixer darrera la Lluna, i les 20:35 TU , moment en el qual va reaparèixer, a l'altre costat del nostre satèl·lit.
 

Imatges enviades pels internautes:

Envieu-nos totes les imatges que tingueu al respecte d'aquest esdeveniment per tal de penjar-les en aquesta plana:

Changed:
<
<
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
>
>
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
 
Changed:
<
<
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
>
>
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
  Tornar

Revision 426 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2007"
Deleted:
<
<
<--  
-->
 

Ocultació de Saturn del 22 de maig de 2007

Line: 15 to 11
  Envieu-nos totes les imatges que tingueu al respecte d'aquest esdeveniment per tal de penjar-les en aquesta plana:
Changed:
<
<
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
>
>
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
 
Changed:
<
<
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
>
>
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).
  Tornar
Added:
>
>
 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290767127" from="ServiAstro.OcultacioSaturn2007" to="ServiAstro.OcultacioSaturn2007ca"

Revision 326 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2007"

Revision 214 Sep 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2007"

Revision 112 Apr 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2007"
<--  
-->

Ocultació de Saturn del 22 de maig de 2007

Tornar

El dia 22 de maig va produir-se l'ocultació de Saturn per la Lluna: el disc de la Lluna, que estava gairebé en quart creixent, va passar per davant del planeta dels anells, tapant-lo per als observadors terrestres. En concret, a Barcelona es va produir entre les 19:37 TU , moment en el qual el planeta va desaparèixer darrera la Lluna, i les 20:35 TU , moment en el qual va reaparèixer, a l'altre costat del nostre satèl·lit.

Imatges enviades pels internautes:

Envieu-nos totes les imatges que tingueu al respecte d'aquest esdeveniment per tal de penjar-les en aquesta plana:

Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).

Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl