Difference: ObsermotsecRecercaca (1 vs. 7)

Revision 708 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"

L'Observatori Astronòmic del Montsec a Recerca en Acció

Tornar

Changed:
<
<
Des del passat 27 de març i fins al proper 16 d'abril, l'Observatori Astronòmic del Montsec és projecte de portada en el portal Recerca en Acció de l'AGAUR. Trobareu tot el material en el lloc de Recerca en Acció.El telescopi robòtic del Montsec: Joan Oró
Telescopi Joan Oró, de l'Observatori del Montsec
Reconeixements: David Fernández ( ICCUB/ IEEC)
>
>
Des del passat 27 de març i fins al proper 16 d'abril, l'Observatori Astronòmic del Montsec és projecte de portada en el portal Recerca en Acció de l'AGAUR. Trobareu tot el material en el lloc de Recerca en Acció.El telescopi robòtic del Montsec: Joan Oró
Telescopi Joan Oró, de l'Observatori del Montsec
Reconeixements: David Fernández ( ICCUB/ IEEC)
  L'Observatori Astronòmic del Montsec està equipat amb el telescopi més gran de Catalunya, i ara teniu l'oportunitat de conèixer-lo de prop: es publicaran un total d'onze missatges sobre les tasques de recerca de l'observatori, i trobareu informació sobre l'equip investigador, el funcionament d'un observatori robòtic i la seva importància, així com articles de divulgació sobre astronomia.

A més, se us proposa un enigma que podreu resoldre des del lloc web per mitjà de la realització de petits «experiments» d'observació de les constel·lacions des de Catalunya, i els mateixos investigadors contestaran totes les preguntes que els formuleu a través del web.

Deleted:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="telescopi.jpg" attr="h" comment="" date="1274363091" name="telescopi.jpg" path="telescopi.jpg" size="63690" stream="telescopi.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp19957" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1290443761" from="ServiAstro.ObsermotsecRecerca" to="ServiAstro.ObsermotsecRecercaca"

Revision 625 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"
Deleted:
<
<
<--  
-->


 

L'Observatori Astronòmic del Montsec a Recerca en Acció

Tornar

Changed:
<
<
Des del passat 27 de març i fins al proper 16 d'abril, l'Observatori Astronòmic del Montsec és projecte de portada en el portal Recerca en Acció de l'AGAUR. Trobareu tot el material en el lloc de Recerca en Acció.El telescopi robòtic del Montsec: Joan Oró
Telescopi Joan Oró, de l'Observatori del Montsec
Reconeixements: David Fernández ( ICCUB/ IEEC)
>
>
Des del passat 27 de març i fins al proper 16 d'abril, l'Observatori Astronòmic del Montsec és projecte de portada en el portal Recerca en Acció de l'AGAUR. Trobareu tot el material en el lloc de Recerca en Acció.El telescopi robòtic del Montsec: Joan Oró
Telescopi Joan Oró, de l'Observatori del Montsec
Reconeixements: David Fernández ( ICCUB/ IEEC)
  L'Observatori Astronòmic del Montsec està equipat amb el telescopi més gran de Catalunya, i ara teniu l'oportunitat de conèixer-lo de prop: es publicaran un total d'onze missatges sobre les tasques de recerca de l'observatori, i trobareu informació sobre l'equip investigador, el funcionament d'un observatori robòtic i la seva importància, així com articles de divulgació sobre astronomia.

Revision 522 Nov 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"
<--  
-->
Changed:
<
<
Català Castellano English
>
>

 

L'Observatori Astronòmic del Montsec a Recerca en Acció

Line: 18 to 18
 A més, se us proposa un enigma que podreu resoldre des del lloc web per mitjà de la realització de petits «experiments» d'observació de les constel·lacions des de Catalunya, i els mateixos investigadors contestaran totes les preguntes que els formuleu a través del web.

META FILEATTACHMENT attachment="telescopi.jpg" attr="h" comment="" date="1274363091" name="telescopi.jpg" path="telescopi.jpg" size="63690" stream="telescopi.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp19957" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1290443761" from="ServiAstro.ObsermotsecRecerca" to="ServiAstro.ObsermotsecRecercaca"

Revision 418 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"
<--  
-->
Changed:
<
<
Català Castellano English
>
>
Català Castellano English
 

L'Observatori Astronòmic del Montsec a Recerca en Acció

Revision 305 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"
<--  
-->
Added:
>
>
Català Castellano English
 

L'Observatori Astronòmic del Montsec a Recerca en Acció

Tornar

Revision 230 Sep 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"

Revision 120 May 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="HisoricNoticies"
<--  
-->

L'Observatori Astronòmic del Montsec a Recerca en Acció

Tornar

Des del passat 27 de març i fins al proper 16 d'abril, l'Observatori Astronòmic del Montsec és projecte de portada en el portal Recerca en Acció de l'AGAUR. Trobareu tot el material en el lloc de Recerca en Acció.El telescopi robòtic del Montsec: Joan Oró
Telescopi Joan Oró, de l'Observatori del Montsec
Reconeixements: David Fernández ( ICCUB/ IEEC)

L'Observatori Astronòmic del Montsec està equipat amb el telescopi més gran de Catalunya, i ara teniu l'oportunitat de conèixer-lo de prop: es publicaran un total d'onze missatges sobre les tasques de recerca de l'observatori, i trobareu informació sobre l'equip investigador, el funcionament d'un observatori robòtic i la seva importància, així com articles de divulgació sobre astronomia.

A més, se us proposa un enigma que podreu resoldre des del lloc web per mitjà de la realització de petits «experiments» d'observació de les constel·lacions des de Catalunya, i els mateixos investigadors contestaran totes les preguntes que els formuleu a través del web.

META FILEATTACHMENT attachment="telescopi.jpg" attr="h" comment="" date="1274363091" name="telescopi.jpg" path="telescopi.jpg" size="63690" stream="telescopi.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp19957" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl