Difference: NunezFabraSopars2018es ( vs. 1)

Revision 102 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

J. Núñez: "La contaminació a l’espai:

el perill real i creixent de les escombraries espacials"

Charlas

màxim

A cargo de: Jorge Núñez (ICCUB(IEEC-UB))

Fecha: 16/08/2018

Hora:

Sitio: Observatori Fabra, Barcelona

Marco: Ciclo Sopars amb estrelles 2018

Organiza: Observatori Fabra / Sternalia

Web: https://www.sternalia.com

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl