Difference: NotaSonCube (1 vs. 3)

Revision 305 Sep 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<

SonCube cap a la frontera de l’espai

màxim

Barcelona, 04.09.2013 El proper dissabte 7 de setembre la sonda estratosfèrica SonCube s’enlairarà per segona vegada des de MónNatura Pirineus (Les Planes de Son, Pallars Sobirà), impulsada per un globus d’heli i portant diverses càmeres, així com experiments dissenyats per estudiants de batxillerat.

En aquesta segona realització, s’ha comptat amb la participació del Departament d'Astronomia de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Ciències del Cosmos, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i la Fundació Catalunya – La Pedrera per a l’organització del concurs “SonCube: experimenta a la frontera de l’espai”, gràcies al qual les dues estudiants guanyadores, Marta Puig i Ada Fontrodona, i el seu professor Gerard Farràs (Escola Arrels, Solsona) han tingut l’oportunitat de dissenyar i construir el principal experiment que viatjarà a SonCube i prendrà mesures de la presència de diversos gasos a l’estratosfera.

El projecte d’aquesta sonda de baix cost va ser iniciat l’any 2012 per un grup d’entusiastes per les ciències de l’espai. El primer enlairament de SonCube fins a l’estratosfera es va realitzar l’11 d’agost d’aquell mateix any, arribant a més de 30000 metres d’altitud, portant espectaculars imatges i mostrant les interessants aplicacions educatives del projecte.

Per aquest segon viatge de SonCube, el cost de l’experiment guanyador, així com els nous aparells instal·lats a la sonda i el material necessari per a l’enlairament, han estat finançats gràcies a una campanya de micro-mecenatge molt exitosa, a través de la qual es va aconseguir un 50% més de la quantitat prevista.

Si les condicions meteorològiques no ho impedeixen, l’enlairament de SonCube es produirà dissabte 7 de setembre als voltants de les 11h del matí i será la primera vegada que podrem seguir en directe la seva aventura fins a l’espai a través d’internet (www.soncube.com). Es tracta del primer cop que una sonda d’aquestes característiques retransmetrà les imatges, així com la posició i les dades dels seus sensors abord de l’aparell. L’esdeveniment també és obert per a tot el públic a MónNatura Pirineus, des d’on es podrà veure l’enlairament i seguir tot el vol de SonCube fins a la frontera de l’espai.

>
>
<--
-->

SonCube towards the frontier of space

Back

màxim

Barcelona, 04.09.2013 Next Saturday, September the 7th, the stratospheric probe SonCube will be launched for the second time from MónNatura Pirineus (Les Planes de Son, Pallars Sobirà), propelled by a helium balloon and carrying several cameras, as well as experiments designed by high school students.

This time over, the centers taking part in the project include the Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, the Institut de Ciències del Cosmos, the Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, the Universitat de Barcelona and the Fundació Catalunya – La Pedrera, which have organized the contest “SonCube: experimenta a la frontera de l’espai”, thanks to which the winning students Marta Puig and Ada Fontrodona, and their teacher Gerard Farràs (Escola Arrels, Solsona) have had the oportunity to design and and build the main experiment aboard SonCube, which will assess and measure the presence of different gases in the stratosphere.

The project of a this low-cost probe was beguan in 2012 by a group of space-sciences enthusiasts. SonCube's first rise into the stratosphere took place on August the 11th of that same year, and the probe rose to well over 30000 meters of height, yielding spectacular images and demonstrating the interesting educational applications of the project.

For SonCube's second voyage, the cost of the contest-winning experiment, as well as that of the new instruments fitted into the probe and the material necessary for the launching, have been financed through a very successful micro-sponsorship, which managed to put together over 50% of the expected quantity.

Weather permitting, SonCube's launch will take place on Saturday September the 7th at around 11 am and this will be the first time we will be able to witness its adventure towards space in real-time online (www.soncube.com). This is the first time a probe of its characteristics will broadcast the images, as well as its position and the data collected by the sensors onboard. The event is also open to the public at MónNatura Pirineus, from where SonCube's launch and subsequent flight towards the space's frontier can be witnessed.

Revision 204 Sep 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

SonCube cap a la frontera de l’espai

Line: 7 to 7
  Barcelona, 04.09.2013 El proper dissabte 7 de setembre la sonda estratosfèrica SonCube s’enlairarà per segona vegada des de MónNatura Pirineus (Les Planes de Son, Pallars Sobirà), impulsada per un globus d’heli i portant diverses càmeres, així com experiments dissenyats per estudiants de batxillerat.
Changed:
<
<
En aquesta segona realització, s’ha comptat amb la participació del Departament d'Astronomia de la Universitat de Barcelona, l'Institut e Ciències del Cosmos, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i la Fundació Catalunya – La Pedrera per a l’organització del concurs “SonCube: experimenta a la frontera de l’espai”, gràcies al qual les dues estudiants guanyadores, Marta Puig i Ada Fontrodona, i el seu professor Gerard Farràs (Escola Arrels, Solsona) han tingut l’oportunitat de dissenyar i construir el principal experiment que viatjarà a SonCube i prendrà mesures de la presència de diversos gasos a l’estratosfera.
>
>
En aquesta segona realització, s’ha comptat amb la participació del Departament d'Astronomia de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Ciències del Cosmos, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i la Fundació Catalunya – La Pedrera per a l’organització del concurs “SonCube: experimenta a la frontera de l’espai”, gràcies al qual les dues estudiants guanyadores, Marta Puig i Ada Fontrodona, i el seu professor Gerard Farràs (Escola Arrels, Solsona) han tingut l’oportunitat de dissenyar i construir el principal experiment que viatjarà a SonCube i prendrà mesures de la presència de diversos gasos a l’estratosfera.
  El projecte d’aquesta sonda de baix cost va ser iniciat l’any 2012 per un grup d’entusiastes per les ciències de l’espai. El primer enlairament de SonCube fins a l’estratosfera es va realitzar l’11 d’agost d’aquell mateix any, arribant a més de 30000 metres d’altitud, portant espectaculars imatges i mostrant les interessants aplicacions educatives del projecte.

Revision 104 Sep 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

SonCube cap a la frontera de l’espai

màxim

Barcelona, 04.09.2013 El proper dissabte 7 de setembre la sonda estratosfèrica SonCube s’enlairarà per segona vegada des de MónNatura Pirineus (Les Planes de Son, Pallars Sobirà), impulsada per un globus d’heli i portant diverses càmeres, així com experiments dissenyats per estudiants de batxillerat.

En aquesta segona realització, s’ha comptat amb la participació del Departament d'Astronomia de la Universitat de Barcelona, l'Institut e Ciències del Cosmos, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i la Fundació Catalunya – La Pedrera per a l’organització del concurs “SonCube: experimenta a la frontera de l’espai”, gràcies al qual les dues estudiants guanyadores, Marta Puig i Ada Fontrodona, i el seu professor Gerard Farràs (Escola Arrels, Solsona) han tingut l’oportunitat de dissenyar i construir el principal experiment que viatjarà a SonCube i prendrà mesures de la presència de diversos gasos a l’estratosfera.

El projecte d’aquesta sonda de baix cost va ser iniciat l’any 2012 per un grup d’entusiastes per les ciències de l’espai. El primer enlairament de SonCube fins a l’estratosfera es va realitzar l’11 d’agost d’aquell mateix any, arribant a més de 30000 metres d’altitud, portant espectaculars imatges i mostrant les interessants aplicacions educatives del projecte.

Per aquest segon viatge de SonCube, el cost de l’experiment guanyador, així com els nous aparells instal·lats a la sonda i el material necessari per a l’enlairament, han estat finançats gràcies a una campanya de micro-mecenatge molt exitosa, a través de la qual es va aconseguir un 50% més de la quantitat prevista.

Si les condicions meteorològiques no ho impedeixen, l’enlairament de SonCube es produirà dissabte 7 de setembre als voltants de les 11h del matí i será la primera vegada que podrem seguir en directe la seva aventura fins a l’espai a través d’internet (www.soncube.com). Es tracta del primer cop que una sonda d’aquestes característiques retransmetrà les imatges, així com la posició i les dades dels seus sensors abord de l’aparell. L’esdeveniment també és obert per a tot el públic a MónNatura Pirineus, des d’on es podrà veure l’enlairament i seguir tot el vol de SonCube fins a la frontera de l’espai.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl