Difference: NTorresSabadell2018ca ( vs. 1)

Revision 107 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

N. Torres-Albà: "Quàsars, les galàxies més brillants de l'Univers"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

1280px-Artists rendering ULAS J11200641.jpg

Impressió artística del quàsar ULAS J1120 + 0641
(ESO/M. Kornmesser)

A càrrec de: Núria Torres-Albà (ICCUB [IEEC-UB]))

Data: 02/05/2018

Hora: 20:00

Lloc: Agrupació astronòmica de Sabadell

WEB

Context: -

Resum

Considerats les fonts no transitòries més brillants de l'univers, els quàsars són nuclis de galàxies actives: galàxies en què, a causa de les forces de marea generades per l'acció gravitatòria d'una galàxia veïna, el gas és arrossegat a les zones més properes al forat negre central. A causa de les elevades temperatures del disc d'acreció que es forma al seu voltant, i a processos d'acceleració de partícules, arriben a emetre una gran quantitat d'energia en tot el rang de l'espectre electromagnètic.

Començant pel descobriment d'aquests objectes extrems, parlarem de la seva classificació i estructura, i de les seves característiques observacionals des de ràdio fins a raigs gamma.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl