Difference: NTorresOracle4girlsca ( vs. 1)

Revision 105 Apr 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

N. Torres: "Mujeres que miran alto"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

Oracle4Girls.jpg


A càrrec de: Núria Torres [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 06/04/2019

Hora: 12:00 - 13:30

Lloc: Universidad Pompeu Fabra, Campus Poblenou

Programa
Web

Contribucions importants de dones científiques en l'astronomia i la seva importància per a l'avanç de la ciència. Presentat des de l'experiència d'una jove astrofísica

Oracle4girls és una iniciativa d'Oracle que neix el 2017 amb l'objectiu d'inspirar a les noies a estudiar carreres de ciències i tecnologia, el que es coneix per STEM (Science, Tecnhnology, Engineering and Mathematics). Incentivar l'interès per aquests estudis constitueix el gran repte de la nova educació i de les noves professions.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl