Difference: MiraldaTerrassa2017ca (1 vs. 2)

Revision 210 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

J. Miralda: "El futur de l'Univers en expansió"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Changed:
<
<
Lambda-Cold Dark Matter Accelerated Expansion of the Universe Big Bang-Inflation-300x169.jpg
>
>
Lambda-Cold Dark Matter Accelerated Expansion of the Universe Big Bang-Inflation-300x169.jpg
  Imatge: Lambda Cold-dark matter universe. This is an artists interpretation of the standard model of big bang cosmology model.

Revision 110 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

J. Miralda: "El futur de l'Univers en expansió"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Lambda-Cold Dark Matter Accelerated Expansion of the Universe Big Bang-Inflation-300x169.jpg

Imatge: Lambda Cold-dark matter universe. This is an artists interpretation of the standard model of big bang cosmology model.

A càrrec de: Jordi Miralda Escudé - (ICCUB (IEEC-UB) - ICREA)

Data: 28/10/2018

Hora: -

Lloc: Agrupació Astronòmica de Terrassa

Marc:-

Organitza: Agrupació Astronòmica de Terrassa i Amics de les Arts de Terrassa.

Web: http://terrassa.ppe.entitats.diba.cat/ca/2017/10/28/confer-ncia-el-futur-de-l-univers-en-expansio/

Vídeos de la conferència

La mesura del desplaçament de les línies espectrals d’estels com les Cefeides cap al vermell (efecte Doppler), va permetre confirmar el fenomen de l’expansió de l’univers.

En aquesta xerrada es detallen els procediments que han fet servir els astrofísics professionals al llarg del darrer segle, per proposar els diferents models d’expansió (obert, tancat, pla) de l’univers, amb l’objectiu d’entendre com es comporta la matèria i energia que conformen l’univers i quin serà el seu futur.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl