Difference: MiraldaRubi2017ca ( vs. 1)

Revision 121 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

J. Miralda: "L'observació d'ones gravitatňries i forats negres a l'univers per LIGO"

Xerrades
Xerrades en centres educatius

14-288 iris 0.jpg

Imatge:TRI-A,Rubí

A cŕrrec: Jordi Miralda - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 21/06/2017

Hora : 19:00

Lloc: Ateneu de Rubí

Context: 30é aniversari de l'entitat

Organitza: Associació d'amics de l'astronomia TRI-A, Rubí

Web: https://www.facebook.com/Astro.TRIA

META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1498039038" from="ServiAstro.JMiraldaRubi2017ca" to="ServiAstro.MiraldaRubi2017ca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl