Difference: MiraldaPosdetecca (1 vs. 2)

Revision 207 Mar 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Comentaris a la detecció del senyal provinent de les primeres estrelles

Premsa

Changed:
<
<
màxim


Imatge virtual de les primeres estrelles de l'Univers (National Science Foundation)
>
>
màxim


Imatge virtual de les primeres estrelles de l'Univers (National Science Foundation)
 
Changed:
<
<
28/02/2018

 • Font: La Vanguardia
 • Comentaris de Jordi Miralda, investigador ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB], expert en cosmologia.
 • Context: publicació de la notícia sobre la detecció del senyal provinent de les primeres estrelles anunciada per un equip de la Universitat d'Arizona.

Enllaç amb la notícia a La Vanguardia
>
>

 • Context: publicació de la notícia sobre la detecció del senyal provinent de les primeres estrelles anunciada per un equip de la Universitat d'Arizona.
 • Font :
  • La Vanguardia ( 28/02/2018)
  • Ara.cat ( 02/03/2018)
   • Comentaris
    • Eduard Salvador, catedràtic d'astrofísica de la UB i investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB], expert en cosmologia.
    • Licia Verde, investigador ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB], expert en cosmologia.
   • Enllaç amb la notícia a L'ARA
 
Deleted:
<
<

Notícies relacionades

 
Changed:
<
<
Diari ARA, dissabte 03/03/2018, notícia amb comentaris d'Eduard Salvador, Catedràtic d'Astrofísica a la Universitat de Barcelona i investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de [IEEC-UB]
>
>

Revision 102 Mar 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Comentaris a la detecció del senyal provinent de les primeres estrelles

Premsa

màxim


Imatge virtual de les primeres estrelles de l'Univers (National Science Foundation)

28/02/2018

 • Font: La Vanguardia
 • Comentaris de Jordi Miralda, investigador ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB], expert en cosmologia.
 • Context: publicació de la notícia sobre la detecció del senyal provinent de les primeres estrelles anunciada per un equip de la Universitat d'Arizona.

Enllaç amb la notícia a La Vanguardia

Notícies relacionades

Diari ARA, dissabte 03/03/2018, notícia amb comentaris d'Eduard Salvador, Catedràtic d'Astrofísica a la Universitat de Barcelona i investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de [IEEC-UB]

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl