Difference: MiraldaLuriVanguardia2018ca (1 vs. 3)

Revision 328 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

"En busca del número que explica el universo"

Premsa

Revision 222 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

"En busca del número que explica el universo"

Premsa

Revision 111 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

"En busca del número que explica el universo"

Premsa

màxim


Mapa de la Via Làctia fet per Gaia (ESA/Gaia/DPAC)

09/06/2018

  • Font: La Vanguardia, Big Vang
  • Participa Jordi Miralda (ICRFEA_ICCUB), Xavier Luri (ICCUB [IEEC-UB])
  • Context: Medició de la constant de Hubble
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article

-

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl