Difference: MiraldaLlullca (1 vs. 2)

Revision 223 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Jordi Miralda: "L'obra de Ramon Llull: una perspectiva des de la cičncia moderna"

Houghton SC.L9695.482ab - Ramon Llull 1505.jpg

Revision 116 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Jordi Miralda: "L'obra de Ramon Llull: una perspectiva des de la cičncia moderna"

Houghton SC.L9695.482ab - Ramon Llull 1505.jpg

A cŕrrec de: Jordi Miralda

Lloc: sala d’actes Gregori Maians del MuVIM. Quevedo, 10. Valčncia.

Data: 17/11/2016 - 19:30

Títol: “L'obra de Ramon Llull: una perspectiva des de la cičncia moderna”

Context: "Els debats del magnŕnim"

Organitza: IAM, Institució Alfons el Magnŕnim

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl