Difference: MidaSol050612ca (1 vs. 10)

Revision 1013 Feb 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<
>
>
 

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

Line: 20 to 20
 Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
gcc fs logogeneralitat.gif
logo MINECO FECYT Web.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 928 Nov 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<
>
>
 

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

Line: 21 to 20
 Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
gcc fs logogeneralitat.gif
logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 827 Sep 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<

logovenus12.jpg

Tornar
>
>
 

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

Added:
>
>
Tornar
 Amb l'ajut d'una cambra fosca ben senzilla de construir es pot trobar la mida angular del Sol, i amb ella i una mica de trigonometria s'obté la mida del radi solar. En el arxiu pdf adjunt hi trobareu el dossier de la pràctica.

Contacte

Per a consultes i inscripcions, envieu un correu a:

Changed:
<
<
venus2012@am.ub.es
>
>
solarte@am.ub.es
  Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

Revision 722 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Revision 622 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 12 to 12
 
Changed:
<
<
Amb l'ajut d'una cambra fosca ben senzilla de construir es pot trobar la mida angular del Sol, i amb ella i una mica de trigonometria s'obté la mida del radi solar. En el arxiu pdf adjunt hi trobareu el dossier de la pràctica.
>
>
Amb l'ajut d'una cambra fosca ben senzilla de construir es pot trobar la mida angular del Sol, i amb ella i una mica de trigonometria s'obté la mida del radi solar. En el arxiu pdf adjunt hi trobareu el dossier de la pràctica.
 

Contacte

Line: 23 to 23
 Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 502 Dec 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<
logovenus12.jpg
>
>
logovenus12.jpg
  Tornar

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>
  Amb l'ajut d'una cambra fosca ben senzilla de construir es pot trobar la mida angular del Sol, i amb ella i una mica de trigonometria s'obté la mida del radi solar. En el arxiu pdf adjunt hi trobareu el dossier de la pràctica.
Changed:
<
<
>
>

Contacte

Per a consultes i inscripcions, envieu un correu a:

venus2012@am.ub.es

Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

Revision 422 Nov 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Revision 322 Nov 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 12 to 12
 
ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
Added:
>
>
Amb l'ajut d'una cambra fosca ben senzilla de construir es pot trobar la mida angular del Sol, i amb ella i una mica de trigonometria s'obté la mida del radi solar. En el arxiu pdf adjunt hi trobareu el dossier de la pràctica.
 

Revision 221 Oct 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 10 to 10
 

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

Changed:
<
<

ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
 

Revision 121 Oct 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

logovenus12.jpg

Tornar

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl