Difference: MeCraters271004ca ( vs. 1)

Revision 105 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Observació dels cràters de la Lluna durant l'eclipsi

Tornar logo cat.jpg cancelled.jpg

Una de les qüestions interessants a mesurar durant un eclipsi de Lluna és l'entrada i sortida de l'ombra dels diversos cràters visibles a la superfície de la Lluna. La mesura dels temps d'entrada i sortida permeten mesurar l'allargament de l'ombra de la Terra per motius atmosfèrics. (Veure Size and shape of the umbra during a lunar eclipse). Per a aquest eclipsi podem veure, a mode de referència, una taula de previsions (en les que s'ha considerat un 2% d'allargament de l'ombra terrestre):


contcrat1.jpg

TU entrada


contcrat4.jpg
TU Sortida

01:16
Grimaldi
03:52
Aristarchus
01:20
Billy
03:54
Grimaldi
01:27
Kepler
03:58
Plato
01:28
Aristarchus
03:59
Kepler
01:29
Campanus
04:01
Billy
01:35
Copernicus
04:03
Pytheas
01:38
Tycho
04:04
Timocharis
01:38
Pytheas
04:06
Copernicus
01:44
Timocharis
04:07
Aristoteles
01:52
Manilius
04:09
Eudoxus
01:55
Dionysius
04:13
Campanus
01:55
Plato
04:18
Manilius
01:56
Menelaus
04:21
Menelaus
02:00
Plinius
04:23
Tycho
02:03
Eudoxus
04:25
Plinius
02:04
Aristoteles
04:27
Dionysius
02:06
Goclenius
04:34
Proclus
02:10
Taruntius
04:39
Taruntius
02:12
Proclus
04:43
Goclenius
02:13
Langrenus
04:48
Langrenus

Extret de http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html - F. Espenak, NASA/GSFC

Us proposem seguir aquest esdeveniment amb nosaltres i entre tots obtenir una mesura millor de la forma de l'ombra de la Terra per a aquest eclipsi. Recordeu que la forma de l'ombra es diferent en cada eclipsi, així que no podem deixar escapar l'oportunitat que ens dóna aquest eclipsi.


¡És fàcil! Solament s'ha de mesurar els temps d'immersió i sortida de l'ombra en els cràters de la taula. Si el cràter és prou gran es pot mesurar quan comença a cobrir el cràter i quan ho ha fet completament i calcular el promig per cada cràter tant a l'entrada com a la sortida de l'ombra (o bé, si el cràter és molt petit prendre una sola mesura en el moment en què l'ombra terrestre travessa el centre del cràter).


No us deixeu influir massa pels temps predits a la taula. Només són orientatius, per a que sapigueu quin serà el proper cràter en entrar o sortir i quan serà. El temps observat no serà segurament igual al de la taula degut a com estigui l'atmosfera terrestre en aquell moment.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl