Difference: MeCraters081103ca ( vs. 1)

Revision 106 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->
<--
-->

Observació dels cràters de la Lluna durant l'eclipsi

Tornar

logo cat.jpg minitmp.jpg

Una de les qüestions interessants a mesurar durant un eclipsi de Lluna és l'entrada i sortida de l'ombra dels diversos cràters visibles a la superfície de la Lluna. La mesura dels temps d'entrada i sortida permeten mesurar l'allargament de l'ombra de la Terra per motius atmosfèrics. (Veure Size and shape of the umbra during a lunar eclipse). Per a aquest eclipsi podem veure, a mode de referència, una taula de previsions (en les que s'ha considerat un 2% d'allargament de l'ombra terrestre):

contcrat1.jpg
TU d'entrada
contcrat4.jpg
TU de sortida

23:40
Aristarchus
01:51
Grimaldi
23:46
Grimaldi
01:54
Billy
23:48
Kepler
01:58
Campanus
23:50
Plato
01:59
Tycho
23:51
Pytheas
02:08
Kepler
23:53
Timocharis
02:10
Aristarchus
23:55
Copernicus
02:18
Copernicus
23:56
Billy
02:21
Pytheas
23:59
Aristoteles
02:26
Timocharis
00:01
Eudoxus
02:33
Plato
00:07
Manilius
02:36
Manilius
00:10
Menelaus
02:38
Dionysius
00:14
Plinius
02:40
Menelaus
00:15
Campanus
02:42
Eudoxus
00:17
Dionysius
02:43
Aristoteles
00:24
Proclus
02:44
Plinius
00:28
Taruntius
02:47
Goclenius
00:34
Tycho
02:53
Taruntius
00:35
Goclenius
02:54
Langrenus
00:39
Langrenus
02:55
Proclus


Us proposem seguir aquest esdeveniment amb nosaltres i entre tots obtenir una mesura millor de la forma de l'ombra de la Terra per a aquest eclipsi. Recordeu que la forma de l'ombra es diferent en cada eclipsi, així que no podem deixar escapar l'oportunitat que ens dóna aquest eclipsi.


¡És fàcil! Solament s'ha de mesurar els temps d'immersió i sortida de l'ombra en els cràters de la taula. Si el cràter és prou gran es pot mesurar quan comença a cobrir el cràter i quan ho ha fet completament i calcular el promig per cada cràter tant a l'entrada com a la sortida de l'ombra (o bé, si el cràter és molt petit prendre una sola mesura en el moment en què l'ombra terrestre travessa el centre del cràter).


No us deixeu influir massa pels temps predits a la taula. Només són orientatius, per a que sapigueu quin serà el proper cràter en entrar o sortir i quan serà. El temps observat no serà segurament igual al de la taula degut a com estigui l'atmosfera terrestre en aquell moment.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl