Difference: MeCraters030307ca ( vs. 1)

Revision 104 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Observació dels cràters de la Lluna durant l'eclipsi del 3 de març de 2007

Tornar

Una de les medicions interessants que poden fer-se durant un eclipsi de Lluna és la determinació del temps de pas de l'ombra terrestre pel centre dels cràters del nostre satèl·lit. D'aquesta manera pot conèixer's amb força precisió la forma de l'ombra, que és diferent en cada eclipsi com a conseqüència de l'atmosfera.

Pot trobar-se informació addicional en l'article en format pdf: Size and shape of the umbra during a lunar eclipse.

La taula següent recull els temps aproximats de pas de l'ombra de la Terra pels diferents cràters de la Lluna. Han de prendre's com el que són: dades orientatives, que pretenen facilitar l'optimitació de les observacions. Les dades s'han calculat considerant un allargament de l'ombra terrestre d'1/85 i la seva forma no perfectament esfèrica.

Moments d'entrada i sortida de l'ombra terrestre en els cràters lunars més importants (Valors orientatius)
TU d'entrada Nom del cràter TU de sortida Nom del cràter
21:35 Grimaldi 00:06 Grimaldi
21:37 Billy 00:06 Aristarchus
21:43 Campanus 00:13 Kepler
21:49 Kepler 00:13 Billy
21:49 Tycho 00:17 Plato
21:54 Aristarchus 00:19 Pytheas
21:57 Copernicus 00:22 Timocharis
22:02 Pytheas 00:22 Copernicus
22:08 Timocharis 00:26 Campanus
22:13 Dionysius 00:28 Aristoteles
22:13 Manilius 00:30 Eudoxus
22:17 Menelaus 00:36 Tycho
22:21 Plinius 00:37 Manilius
22:22 Goclenius 00:41 Menelaus
22:23 Plato 00:45 Dionysius
22:27 Taruntius 00:45 Plinius
22:27 Langrenus 00:56 Proclus
22:28 Eudoxus 00:59 Taruntius
22:31 Aristoteles 01:01 Goclenius
22:31 Proclus 01:07 Langrenus

Cortesia de la NASA Eclipse Home Page . Fred Espenak, NASA / GSFC

Prendre les mesures és fàcil! Quan els cràters són molt petits i pot distingir-se fàcilment el seu centre, n'hi ha prou amb apuntar el moment que l'ombra de la Terra comença a cobrir aquest centre, i el moment que deixa de fer-ho. En canvi, quan els cràters són més grans i no és fàcil determinar a simple vista el centre exacte, el millor és prendre el temps en què l'ombra comença a tocar cadascun dels dos extrems (entrada), i el temps en què deixa de fer-ho (sortida), i fer la mitjana entre els dos temps d'entrada per un costat, i els dos de sortida per l'altre.

Insistim que no us heu de deixar influir massa per les dades de la taula, ja que són simplement orientatives. Per altra banda, és convenient que esteu ben familiaritzats amb els cràters de la Lluna abans de prendre les mesures, per tal d'evitar imprecisions. El mapa següent, així com el que hi ha disponible en el document pdf de més amunt, poden ajudar una mica en aquest sentit:


craters.jpg
Noms d'alguns dels cràters més importants de la Lluna
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl