Difference: MarcRConcepcioca ( vs. 1)

Revision 125 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Marc Ribó: "La Lluna"

lluna-ISS.jpg

A càrrec de: Marc Ribó Gomis

Títol: “La Lluna”

Lloc:Escola de la Concepció (Barcelona)

Data/Hora: 25/11/2016 - 9:00 -11:00

Curs: 3r primària

Xerrada dirigida a públic escolar, tancada al públic general
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl