Difference: MRomero04102017ca ( vs. 1)

Revision 102 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

M. Romero: "Redefinint l'escala de distàncies"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

WorldSpaceWeek.jpg

Imatge: ---

A càrrec de: Mercè Romero - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 04/10/2017

Hora: -13:30-13:50

Lloc: Sala d'actes TR5

Marc:1a Jornada Espai ESEIAAT, UPC Terrassa. Programa

Organitza: ESEIAAT

Web: http://eseiaat.upc.edu/ca/esdeveniments/world-space-week



Resum:A mesura que els objectes celestes estan més lluny de la nostra posició, la tècnica o mètode amb què mesurem la seva distància, canvia. Això defineix l'escala de distàncies. Aquesta escala ha anat canviant al llarg del temps gràcies a nous instruments i tècniques. Veurem com el satèl·lit Gaia revolucionarà aquest concepte d'escala, arribant a distàncies fins ara impensables i amb una precisió sense precedents.

Mercè Romero-Gómez, llicenciada en Matemàtiques i Doctora en Ciència i Tecnologia Aeroespacial per la UPC. Va realitzar dos anys de postdoctorat al Laboratoire d’Astrophysique de Marseille. Actualment treballa de professora al departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB i és investigadora al grup GaiaUB de l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB (IEEC-UB)).

Compagina l’activitat docent i de recerca amb la divulgació científica.

META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1506936029" from="ServiAstro.MRomero04012017ca" to="ServiAstro.MRomero04102017ca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl