Difference: MRiboStColoma2018ca ( vs. 1)

Revision 114 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

M. Ribó: "El Big Bang, les estrelles i els forats negres"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

planck planck16-003 500.jpg

Cosmic Reionization, ESA C. Carreau

A cŕrrec de: Marc Ribó (ICCUB [IEEC-UB])

Data: 12/11/2018

Hora: -

Context: Projecte “Com és l’Univers?”, 3r curs

Lloc: Escola Riera Alta, Santa Coloma de Gramenet 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl