Difference: LuriSitgesRadioca (1 vs. 2)

Revision 205 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "A Sitges els científics treballen en la creació de la més gran biblioteca d’estrelles de la història"

Astronomia a la ràdio i la TV

Revision 102 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "A Sitges els científics treballen en la creació de la més gran biblioteca d’estrelles de la història"

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim

23/01/2017 L'investigador de l'ICCUB, Xavier Luri, parla sobre la missió Gaia a Ràdio Miracel de Sitges el dia 23 de gener de 2017.

El programa dedica un espai a aquest tema en motiu de la cel·lebració del segon congrés del consorci d’anàlisi i processament de dades de Gaia.

* Enllaç amb el programa*

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl