Difference: LuriSabadell2018 (1 vs. 2)

Revision 205 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "La matèria fosca"

Talks

Talks in educative centres

Confer 14 febrer 310.jpg

-

By: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Date: 14/02/2018

Time: 20:00

Context: -

Sitio: Agrupació Astronòmica de Sabadell

Abstract:

Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Farem una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement.

Web

META FILEATTACHMENT attachment="Confer_14_febrer_310.jpg" attr="h" comment="" date="1515589246" name="Confer_14_febrer_310.jpg" path="Confer_14_febrer_310.jpg" size="33838" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 110 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "La matèria fosca"

Talks

Talks in educative centres

Confer 14 febrer 310.jpg

-

By: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Date: 14/02/2018

Time: 20:00

Context: -

Sitio: Agrupació Astronòmica de Sabadell

Abstract:

Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Farem una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement.

Web

META FILEATTACHMENT attachment="Confer_14_febrer_310.jpg" attr="h" comment="" date="1515589246" name="Confer_14_febrer_310.jpg" path="Confer_14_febrer_310.jpg" size="33838" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl