Difference: LuriPessics2_2018ca (1 vs. 2)

Revision 205 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "Què és la matèria fosca?"

Xerrades

Revision 125 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "Què és la matèria fosca?"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

XFosca.jpg


A càrrec de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 03/10/2018

Hora: 19:00

Context: Pessics de Ciència, conferència inaugural 2018-2019.
Setmana Mundial de l’Espai.

Lloc: Centre Cultural Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat

Resum:

Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement. La matèria fosca representa aproximadament un 80% de la matèria de l’Univers i és invisible als detectors habituals, i encara que la seva existència està àmpliament consensuada pels científics, no ha pogut ser encara detectada en laboratoris terrestres.

Web de Pessics de Ciència

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl