Difference: LuriPessics2018es ( vs. 1)

Revision 103 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "El mčtode científic en la vida quotidiana"

Charlas

Charlas en centros educativos

IMG 0070.jpg

X. Luri

A cargo de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Fecha: 30/05/2018

Hora: 19:00

Contexto: Pessics de Cičncia

Sitio: Centre Cultural Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat

Resumen:

Una revisió del mčtode científic i la seva aplicació a la vida quotidiana, en particular per descartar mites i pseudocičncies.

Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona a través del projecte Toc Toc de la UB Divulga.

Web de Pessics de Cičncia

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl