Difference: LuriPessics2018ca (1 vs. 4)

Revision 425 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Revision 329 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Revision 226 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Revision 103 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

IMG 0070.jpg

X. Luri

A càrrec de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 30/05/2018

Hora: 19:00

Context: Pessics de Ciència

Lloc: Centre Cultural Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat

Resum:

Una revisió del mètode científic i la seva aplicació a la vida quotidiana, en particular per descartar mites i pseudociències.

Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona a través del projecte Toc Toc de la UB Divulga.

Web de Pessics de Ciència

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl