Difference: LuriPessics2018 (2 vs. 3)

Revision 325 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mčtode científic en la vida quotidiana"

Talks

Talks in educative centres

IMG 0070.jpg

X. Luri

By: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Date: 30/05/2018

Time: 19:00

Context: Pessics de Cičncia

Place: Centre Cultural Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat

Abstract:

Una revisió del mčtode científic i la seva aplicació a la vida quotidiana, en particular per descartar mites i pseudocičncies.

Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona a través del projecte Toc Toc de la UB Divulga.

Web de Pessics de Cičncia

META FILEATTACHMENT attachment="IMG_0070.jpg" attr="h" comment="" date="1522783227" name="IMG_0070.jpg" path="IMG_0070.jpg" size="326241" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl