Difference: LuriJaumeFuster2018ca (1 vs. 2)

Revision 203 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades

Revision 105 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

ConquestaEspai.jpg

-

A càrrec de: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Data: 05/04/2018

Hora: 19:00

Context: TOC TOC

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona)

Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl