Difference: LuriJaumeFuster2018 (1 vs. 2)

Revision 205 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Talks

Talks in educational centres

ConquestaEspai.jpg

-

By: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Date: 05/04/2018

Time: 19:00

Context: TOC TOC

Place: Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona)

Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

Web

Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="ConquestaEspai.jpg" attr="h" comment="" date="1517842816" name="ConquestaEspai.jpg" path="ConquestaEspai.jpg" size="741343" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 105 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Talks

Talks in educational centres

ConquestaEspai.jpg

-

By: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Date: 05/04/2018

Time: 19:00

Context: TOC TOC

Place: Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona)

Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl